Formation Brevet C (Animateur)

Event ID: 
780
Category type: 
Category subtype: 
Target audience minimum age: 
16
Event dates: 
Saturday, 7 December, 2019 - 00:00 to Friday, 17 April, 2020 - 00:00
Status: 
Organisation: 
YCFORM
Co-Organisations: 
YCFORM
Locations: 
Mariendall/Hollenfels
Registrations: 
online
true
Descriptions: 
<p class="MsoNormal"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><u><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 107%; color: #ffc000; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-language: EN-GB; mso-no-proof: yes;">Animateur</span></u></strong><strong><u><span lang="LB-LU" style="font-size: 16.0pt; line-height: 107%; color: #ffc000;"> Brevet C (Animateur)</span></u></strong></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;"><span lang="LB-LU" style="font-family: 'Courier New'; mso-fareast-font-family: 'Courier New';"><span style="mso-list: Ignore;">o<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="LB-LU">Hei solls du:</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 72.0pt; mso-add-space: auto; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level2 lfo1;"><span lang="LB-LU" style="font-family: 'Courier New'; mso-fareast-font-family: 'Courier New';"><span style="mso-list: Ignore;">o<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="LB-LU">Am Bes&euml;tz vum Brevet B (Aide-Animateur) sinn</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 72.0pt; mso-add-space: auto; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level2 lfo1;"><span lang="LB-LU" style="font-family: 'Courier New'; mso-fareast-font-family: 'Courier New';"><span style="mso-list: Ignore;">o<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="LB-LU">3 Formatiounsweekender maachen</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 72.0pt; mso-add-space: auto; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level2 lfo1;"><span lang="LB-LU" style="font-family: 'Courier New'; mso-fareast-font-family: 'Courier New';"><span style="mso-list: Ignore;">o<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="LB-LU">1 Formatiounswoch maachen (4 Deeg)</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-left: 72.0pt; mso-add-space: auto; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level2 lfo1;"><span lang="LB-LU" style="font-family: 'Courier New'; mso-fareast-font-family: 'Courier New';"><span style="mso-list: Ignore;">o<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="LB-LU">1 Kolonie maachen (8 Deeg)</span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span lang="LB-LU">07.-08. Dezember 2019 : Kach Weekend</span></strong><strong><span lang="LB-LU" style="font-size: 12.0pt; line-height: 107%;"><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; (am Mariendall)<br /></span></span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-bottom-alt: auto;"><span lang="LB-LU" style="font-size: 12.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-weight: bold;">Mir kachen mat Phantasie zu engem best&euml;mmten Thema (z.B. bloen Schlumpfe Pudding mat Baart...)<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-bottom-alt: auto;"><span lang="LB-LU" style="font-size: 12.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-weight: bold;">Verschiddenes, Men&uuml;e ausprob&eacute;ieren, op Allergien an Intoleranzen oppassen, gesond an gl&auml;ichz&auml;iteg Kand gerecht kachen!</span> <span lang="LB-LU" style="font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%; mso-fareast-language: LB-LU; mso-bidi-font-weight: bold; mso-no-proof: yes;">D`Hygi&egrave;ne an der Kichen soll </span><span lang="LB-LU">dob&auml;i net&nbsp;vergiess ginn.</span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-bottom-alt: auto;"><strong><span lang="LB-LU" style="mso-fareast-language: LB-LU; mso-no-proof: yes;">01.-02. Februar 2020: Theater Weekend (zu Huelmes)<br /></span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-bottom-alt: auto;"><span lang="LB-LU" style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-weight: bold;">Vum Improtheater iwwert Rollespiller an Verkleedungen g&euml;tt et d&euml;sen Weekend s&eacute;cher net langweileg. Wei kann en d`Kanner begeeschteren? Waat brauch en un Material? Wei kann en Spiller an en Theater abauen? Zu all d&euml;sen an nach aneren Froen kennt dir hei eng &Auml;ntwert kr&eacute;ien.</span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span lang="LB-LU">28.Februar -01. M&auml;erz 2020:</span></strong><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="LB-LU" style="font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%;"> Integratiounsweekend (an der aaler G&eacute;isserei an der Staat)<br /></span></strong></p> <p class="MsoNormal"><span lang="LB-LU" style="mso-bidi-font-weight: bold;">Mat der Zesummenaarbecht vun engem Grupp mat Beh&euml;nnerte Kanner an Jugendlichen gestallten mir en spannenden an l&eacute;ierr&auml;ichen Weekend. Hei geet et dr&euml;m, sech un die verschidden Bedierfnisser kennen unzepassen an d&lsquo;Aktivit&eacute;iten ofzest&euml;mmen.</span><strong><span lang="LB-LU" style="font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%;"><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span lang="LB-LU">13.-17. Abr&euml;ll 2020:</span></strong><strong><span lang="LB-LU" style="font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%;"> Formatiounswoch (am Mariendall)<br /></span></strong></p> <p class="MsoNormal"><span lang="LB-LU">An d&euml;ser Formatiounswoch gi vill verschidden Aspekter vun der Kanner - a Jugend Betreiung duerchgeholl, z.B. d &lsquo;Besoine vu Kanner a Jugendlechen, Kommunikatioun, Gruppen Dynamik a villes m&eacute;i wat engem op enger Kolonie weiderh&euml;lleft.</span></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal"><strong><span lang="LB-LU">16.-17. Mai 2020:</span></strong><strong><span lang="LB-LU" style="font-size: 12.0pt; line-height: 107%;"> Zousatzweekend -Kachen an Brachen (am Mariendall)<br /></span></strong></p> <p>Du hues leider en Weekend verpasst? Kee Problem andems du den Zousatzweekend mess kans du d&euml;sen nees ophuelen an kenns op deng theoretesch Stonnenunzuel.</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
original
Prices: 
200
EUR
ACT ID: 
20FC
Participation minimal: 
5
Particpation maximal: 
16
Categories: 
jeunes
jeunes
Website: 
true
/780
Registration email: 
email
true
2019-12-01
mailto:formations@youngcaritas.lu
Registration phone: 
phone
true
2019-12-01
tel:367468
Registration online: 
true
ACT Subscription base URL: 
http://www.youngcaritas.lu/fr/events/agenda/register/id