Grouss Spiller am Bësch an an der Stad (weekend de base)

Event ID: 
4 772
Category type: 
Category subtype: 
Target audience minimum age: 
16
Target audience maximum age: 
99
Event dates: 
Friday, 11 September, 2020 - 00:00 to Sunday, 13 September, 2020 - 00:00
Status: 
Organisation: 
SNJSNJ
Co-Organisations: 
GA
Locations: 
ERPELDANGE
Registrations: 
online
true
Descriptions: 
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span class="mceitemhidden"><span lang="DE" style="font-size: 11.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; color: black; mso-ansi-language: DE;">Wat k&euml;nne m</span></span><span class="mceitemhiddenspellword1"><span lang="DE" style="font-size: 11.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; color: black; mso-ansi-language: DE;">er</span></span><span class="mceitemhidden"><span lang="DE" style="font-size: 11.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; color: black; mso-ansi-language: DE;"> mat de Kann</span></span><span class="mceitemhiddenspellword1"><span lang="DE" style="font-size: 11.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; color: black; mso-ansi-language: DE;">er</span></span><span class="mceitemhidden"><span lang="DE" style="font-size: 11.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; color: black; mso-ansi-language: DE;"> haut de M&euml;tte maachen? Eng Aktivit&eacute;</span></span><span class="mceitemhiddenspellword1"><span lang="DE" style="font-size: 11.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; color: black; mso-ansi-language: DE;">it</span></span><span class="mceitemhidden"><span lang="DE" style="font-size: 11.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; color: black; mso-ansi-language: DE;"> f</span></span><span class="mceitemhiddenspellword1"><span lang="DE" style="font-size: 11.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; color: black; mso-ansi-language: DE;">ir</span></span><span class="mceitemhidden"><span lang="DE" style="font-size: 11.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; color: black; mso-ansi-language: DE;"> d&acute;ganz Kolo</span></span><span class="mceitemhiddenspellword1"><span lang="DE" style="font-size: 11.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; color: black; mso-ansi-language: DE;">nie</span></span><span class="mceitemhidden"><span lang="DE" style="font-size: 11.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; color: black; mso-ansi-language: DE;">? Iww</span></span><span class="mceitemhiddenspellword1"><span lang="DE" style="font-size: 11.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; color: black; mso-ansi-language: DE;">er</span></span><span class="mceitemhidden"><span lang="DE" style="font-size: 11.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; color: black; mso-ansi-language: DE;"> de ganzen Dag? </span></span><span lang="DE" style="font-size: 11.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; color: black; mso-ansi-language: DE;">E Spill am B&euml;sch? Wann s du der d&euml;s Froen stells an och nach w&euml;lls w&euml;ssen, w&eacute;i een esou eng Aktivit&eacute;it organis&eacute;iert, da mell dech hei un. Hei kriss du d&rsquo;M&eacute;iglechkeet, fir selwer ze plangen an auszeprob&eacute;ieren. </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="DE" style="font-family: 'Arial', sans-serif; color: red;">D&euml;se Weekend f&auml;nkt Freides owes un!!</span></strong></span></p>
original
Prices: 
35
EUR
ACT ID: 
11.1.05.20.13
Particpation maximal: 
24
Categories: 
jeunes
jeunes
Website: 
true
/4772
Registration email: 
Registration phone: 
Registration online: 
true
ACT Subscription base URL: 
http://agenda.snj.lu/evenement/id