100 Joër Lëtzebuerger Guiden a Scouten

Léif Cheftainen a Chef,

Am Joër 2019 wäerten d´Lëtzebuerger Guiden a Scouten 100 Joër feieren.

An den nächste Wochen a Méint wäert dir zum genaue Programm vun dese Festivitéiten nach weider Informatioune kréien, allerdéngs sinn mir elo schon op är Mathëllef ugewisen. 

Am Kader vun 100 Joër LGS wäerte mir e Buch erausbréngen wou mir d´Geschicht vun de Lëtzebuerger Guiden a Scouten erkläeren. 

Ausserdem wäert hei all Grupp op enger Säit an desem Buch virgestallt ginn. Mir géifen dofir 1 Persoun vun all Grupp bieden dëse Formulaire auszefëllen a bis den 30. September 2018 zréckzeschécken un d´Email Adress *protected email*

Villmools Merci fir är Mathëllef

Mat beschte Guiden- a Scoutsgréiss,

PR Ekipp

Formulaire 100 Joer LGS

Creator: