Artikel: Theorie-Praxis-Figuren in der Praxisausbildung

Fannt hei een intressanten Artikel fir alleguerten d’Praxisbegleeder vu Studentinnen a Studente vun der sozialer Aarbecht am Betrib.
An sengem Artikel hëlt de Prof. Dr. Stephan Kösel d’Verhältnis vun Theorie a Praxis ënnert Lupp.

Prof. Dr. Stephan Kösel, Professur Praxisausbildung a Co-Leitung CAS Praxisausbildende
Fachhochschule Nordwestschweiz, Hochschule für Soziale Arbeit, Studienzentrum Soziale Arbeit, Fachstelle Praxisausbildung und Wissensintegration
Theorie-Praxis-Figuren_Kösel_2014A

Der Beitrag Artikel: Theorie-Praxis-Figuren in der Praxisausbildung erschien zuerst auf Entente des Gestionnaires des Maisons de Jeunes.

Creator: