CaraPio News

Léiw CaraPio Cheftaine,

Léiwe CaraPio Chef,

Heimadder wëll ech der matdeelen, dat ech meng Charge als CaraPio Kommissär démissiounéiert hun.

Duerch Meenungsverschiddenheeten, zweschent dem Team a mir, wor/ass et nët mi Méiglech meng Aufgab als CaraPio Kommissär sou ze maachen wi et menger Fiirstellung vun dem Posten entsprecht. All weider Detailer kanns de an menger Demissioun noliesen.  (Demissioun CaraPio Kommissär.pdf)

Ech stin nach bis den Kongress 2019 als Kommissär zu Verfügung. Bei Froen oder Onklorheeten stin ech iwwert carapio@lgs.lu nach Ried an Aentwert. Um Chefdag an Kongress sinn ech  selbstverständlech och Ënnerwee.

Wéi a mat Wiem et elo viru geet, ass nach nët gewosst. Mee denken dat d’Team mat Héichtouren dorunner schafft, an iech dann d’Léisung, wäert matdeelen.

Ech soen jidderengem Merci, dee mech an deene lëschte Joren op mengem Posten als Kommissär ënnerstëtzt huet.

Mat frëndleche Guiden- & Scoutsgréiss

Mike Braun

„Nach“ CaraPio Kommissär

Demissioun CaraPio Kommissär.pdf

Creator: