Charity Wanter Hike

Drot iech den 8. Februar 2020 an äre Kalenner an!

D’RaRo-Ekipp organiséiert am Kader vun den Odyssee Projeten a Georgien, a Bolivien an am Senegal, de Charity Wanter Hike. Heibäi handelt et sech ëm d’Nei-Interpretatioun vum Splash, enger Charity Schwamm Aktioun. Am Charity Wanter Hike, geet et wéi scho bei sengem Virgänger dorëms Don’en ze sammele fir d’Projeten ënnerstëtzen ze kënnen.

Vun 10h00 mueres bis 22h00 owes kënnt dir als Chef a Cheftainë mat äre Kanner a Jugendleche beim Home St. Michel vun de Mierscher Scouten (Rue du Moulin, L-7559 Mersch) e flotte Wanderdag verbréngen.

De Prinzip vun dëser Aktioun?

Iwwert en oppene Parcours kënnen d’Participanten vu Posten zu Posten trëppelen an sech di getrëppelt Kilometer opschreiwe loossen. Wéivill Kilometer een dobäi trëppelt ass engem ganz frei iwwerlooss.

Vir eis Jonk Branchen hunn d’RaRo natierlech och fir di passend Aktivitéite gesuergt. Bei Spiller an Atelier’en kënnen si Kilometer Punkte sammelen. De Prinzip vun de Pätter a Giedele gëllt och hei.

Du wëlls matmaachen? Da mëll däi Grupp oder deng Branche iwwert raro@lgs.lu un.

Méi Informatiounen um Site vun der Route. 

Creator: