Congé jeunesse

Wichteg: Den SNJ hëlt den Delai vum Aschécken vun enger Demande 4 Wochen virun der Aktivitéit ganz streng. Dofir denkt w.e.g. drun är Demandë op d’mannst 6 Woche virum Camp un d’Géisserei ze schécken!

Et ka virkommen, datt eng Demande, déi ze spéit erageschéckt gëtt, vum SNJ refuséiert gëtt bzw. vum Sekretariat net méi un den SNJ ka weider geschéckt ginn.

Weider Infoen: https://chefbox.lgs.lu/chefbox/conge-jeunesse/

Creator: