! Datumsännerung! Nationales Austauschtreffen an 20ten Anniversaire vum Projet "Peer-Mediation"

Wann? Neien Datum --> 19. Oktober 2020 (23. Abrëll 2020 - annuléiert) 

Wou? Forum Geesseknäppchen

Ëm wat geet et? Een Dag fir all d' Mediateuren aus dem Projet.

Um Programm: Workshoppen, Austausch a Spaass an uschléissend, féiere mir all zesummen den 20ten Anniversaire vum Projet!

 

Hei d'Flyere mat all den Informatiounen zu dësem Dag! 

De Flyer op däitsch: Flyer_PM_DE_def.pdf

De Flyer op franséisch :Flyer_PM_FR_def.pdf

! Opgepasst !: Den Event am Oktober wäert aneschters verlafen, wéi am Flyer beschriwwen!

 

Esoubal den neien Oflaf definitiv gekläert ass, deele mir Iech dat hei mat!   

 

Creator: