De Budget 2019

De Finanzminister huet haut an der Chamber de Budgetsprojet fir 2019 virgeluecht.

No engem éischte Bléck op d’Zuele bedauere mer, dass d’Personalkäschte pro Ministère an een eenzege Kredit gestach ginn, wat leider guer keng Kontroll méi erméiglecht wéi vill CDD’en, CDI’en a Fonctionnairen an deene jeeweilege Ministèren agestallt sinn.

Ee weideren a leider och gréissere Kritikpunkt, dee mer hunn ass, dass d’Firmen zu Lëtzebuerg iwwert dës Legislatur 200 Milliounen Euro duerch Steierreduktioune geschenkt kréien. Dat sinn 50 Milliounen Euro d’Joer. Dat si Suen, op déi d’Regierung zugonschte vun der Wirtschaft verzicht, déi awer gutt genotzt hätt kéinte ginn, fir de Mënschen am Land ze hëllefen.

Dës Zomme hätt kéinte fir vill Projeten agesat ginn, fir d’Situatioun vu ville Matbierger hei am Land ze verbesseren, sief et am Beräich vum Logement, an der Gesondheet, an der Bildung oder an der Ënnerstëtzung vum Volontariat.

Mer fuerderen d’Regierung op responsabel ze handelen a net zugonschte vun der Wirtschaft op Steieren ze verzichten, déi fir d’Wuel vum Land kéinten agesat ginn !Creator: