Info Nouttelefon

26 94 84 90

Informatiounen zum NOUTTELEFON 2019

vun de Lëtzebuerger Guiden a Scouten

Den Nouttelefon vun de Lëtzebuerger Guiden a Scoute funktionéiert 24 Stonnen op 24 Stonnen (Summerperiod) vum 12. Juli 2019 (ab 16.00 Auer) bis den 16. September 2019 (bis 8.00 Auer).
D’Nummer vum Nouttelefon ass: 26 94 84 90

Allgemeng
Den Nouttelefon ass do fir de Chef/taine bei engem schwéieren Accident bei enger Guiden-/Scoutsaktivitéit Berodung an Hëllef ze ginn.
Opgepasst
• Den Nouttelefon ersetzt op kee Fall den 112. Am Fall vun engem Accident ass den 112 déi éischt Nummer, déi gedréit muss ginn.
• Den Nouttelefon ass geduecht fir e reegelrechten Noutfall.
• Schéckt w.e.g. keng SMS un d’Nouttelefon Nr (26 94 84 90).

Wéini soll een den Nouttelefon uruffen ?
Et gëtt keng fest Reegel. All Chef/taine muss selwer entscheede kënnen op den Nouttelefon ugeruff muss ginn. Wann allerdéngs ee vu folgende Kritären erfëllt ass, ass et richteg den Nouttelefon unzeruffen:
1. schwéiere Kierperschued, Brand, schwéiere Schued u friemen Eegentum, …
2. Chefekipp ass net méi funktiounsfäeg; den Encadrement vun der Trupp/Grupp ass net méi garantéiert
3. Risiko e ganz negatiivt Bild duerch de Virfall an der Ëffentlechkeet ofzeginn.

Wichteg: Dësen Ziedel mat op de Camp huelen an déi aner Staffmemberen vum Inhalt informéieren !!!

Dokument Nouttelefon: PDF Nouttelefon

Creator: