Job-Info-Day 2015

Den 20. Mee 2015 huet d'Schëfflenger Gemeng en Job-Info-Dag organiséiert, wou Jugendlecher a jonk Erwuessener sech iwwert hir Méiglechkeeten an de Beräicher Schoulen, Ausbildung, Aarbecht an Engagement konnten informéieren. Mir soen de Patronen an Organisatioune Merci, déi sech deen Dag Zäit geholl hunn fir de Jonke Leit Fro an Äntwert ze stoen!

D'Fotoen vum Event fann Dir ënnert dësem Link.