Jugendhaiser a Jugendservicer opgepaasst: Maacht mat beim “Strukturéierten Dialog”

Schéine gudde Moien,

Am Kader vum Dialogue Structuré huet de Nationalen Aarbechtsgrupp eng grouss JUGENDEMFRO gestart. Dës Ëmfro déngt dozou deenen jonken vun Lëtzebuerg hir Ideen ze sammelen wéi si hir Zukunft gesinn an waat si vun Nationalen an Europäeschen Politiker erwaarden. Et wir eis wichteg dass esou vill wi méiglech Jonker matmaachen fir dass mir mat enger repräsentiver Äntfert bei di politesch Responsable kënnen goen. Dofir deelt w.e.g. folgend Links un äer Jonk, d’Ëmfro dauert 10 bis 15 Minutten an si kënnen e puer flott Praisser gewannen

– Link Facebook Event: http://bit.ly/jugendemfro

– Link Jugendëmfro Lëtzebuergesch: https://www.surveymonkey.com/r/Jugendemfro

– Link Jugendëmfro Englesch: https://www.surveymonkey.com/r/YouthInquiry

– Link Jugendëmfro Franzéisch: https://www.surveymonkey.com/r/dialoguejeunesse

Villmols Merci vum Nationalen Aarbechtsgrupp:

 

The post Jugendhaiser a Jugendservicer opgepaasst: Maacht mat beim “Strukturéierten Dialog” appeared first on Entente des Gestionnaires des Maisons de Jeunes.

Creator: 
Image: