Nationales Austauschtreffen an 20ten Anniversaire vum Projet "Peer-Mediation"