Neie Verwaltungsrot a moderniséiert Statuten bei der EGMJ

An der AG extraordinaire vum 6. Oktober 2016 hunn déi 38 Membere vun der EGMJ déi nei Statute gestëmmt. An der Konsequenz ass, ënner anerem, en neien, op maximal 10 Posten reduzéierte Verwaltungsrot opgestallt ginn.
An der éischter Sitzung vum neie Conseil d’Administration (19.10.2016) sinn d’Verantwortungsberäicher geklärt ginn, a folgend Postenopdeelung ass unanime ugeholl ginn: Roger FABER (Präsident), Brigitte LEY (Vize-Präsidentin), Alain CORNELY (Trésorier), Catherine JEZEK (Sekretärin), Thérèse MICHAELIS, Guy ANTONY, Gilles DHAMEN, Jeff GANGLER, Fernand SAUER (Verwaltungsrotsmemberen).

Fannt hei den Extrait vun der EGMJ beim RCSL: Extrait_EGMJ RCSL

Déi nei Statuten mam Règlement d’ordre interne: Statuts EGMJ 2016      EGMJ ROI

D’Memberen vun der EGMJ alleguer: Liste membres RCSL

The post Neie Verwaltungsrot a moderniséiert Statuten bei der EGMJ appeared first on Entente des Gestionnaires des Maisons de Jeunes.

Creator: 
Image: