Réckbléck: Assemblée Générale vun der EGMJ vum 17. Mee 2018

Fannt hei e puer Impressioune vun der leschter Generalversammlung vun der EGMJ, déi de 17. Mee 2018 a Präsenz vun insgesamt knapp 60 Leit, haaptsächlech Vertriederinnen a Vertrieder vun ASBL’en, déi Member an der EGMJ sinn.

Niewent der viller Aarbecht, déi präsentéiert gouf an déi vun alle Bedeelegten mat Freed am Laaf vum Virjoer geleescht gouf, goufen et verschidden Neiegkeeten um Niveau vun der EGMJ selwer:

– No Reflexioun um Niveau vum CA an enger super Présentatioun vum Här Direkter Georges Andrade, huet d’AG décidéiert, fir Member an der Wunnéngshëllef asbl ze ginn
– D’Vize-Präsidentin Madame Brigitte Ley huet de Memberen d’Zukunftsvisioune vun der EGMJ virgestallt, déi sech op den neie Missiounen, déi mam MENJE ausgeschafft goufen a vun der Administratrice Madame Thérèse Michaelis virgestallt goufen, baséieren: d’EGMJ als Zentrum fir Jugendstrukturen
– D’EGMJ huet 2 nei Jugendstrukturen als Member opgeholl: Mérite Jeunesse an Anonym Glécksspiller asbl
– No laangjäereger Zesummenaarbecht am Kader vum Conseil d’Administratioun hu sech folgend Memberen verabschied: M. Roger Faber, M. Guy Antony, M. Fernand Sauer, M. Jeff Gangler.    D’EGMJ seet hinnen e GANZ DECKE MERCI fir hirt Engagement a wënscht hinnen fir d’Zukunft alles Léiwes a Guddes!
– Am Conseil d’Administratioun si 4 nei Memberen opgeholl ginn: Mme Martine Goetz, Mme Caroll Kremer, M. Nico Meisch, M. Ben Wagener

An der uschléissender Versammlung vum neien CA sinn d’Poste folgendermoossen opgedeelt ginn:

Präsident: Mme Brigitte Ley, Schëtter Jugendhaus asbl
Vize-Präsident: Mme Thérèse Michaelis, Jugendhaus Rëmeleng asbl & M. Laurent Hurt, CRIAJ Grevenmacher asbl
Trésorier: M. Alain Cornély, Jugendtreff SABA asbl, Jugendtreff Déifferdang asbl
Sekretär: Mme Kätt Jezek, Générations 2000 asbl

Administrateur:

Mme Martine Goetz, CRIJE Esch asbl
Mme Caroll Kremer, Inter-Actions asbl
M. Nico Meisch, Zentrum fir politesch Bildung
M. Franz Bittner, EVEA asbl

The post Réckbléck: Assemblée Générale vun der EGMJ vum 17. Mee 2018 appeared first on Entente des Gestionnaires des Maisons de Jeunes.

Creator: 
Image: