Spiri fir Kids

Kanner entdecken hir chrëschtlech Wuerzelen .

En neie Projet vun der Ekipp d’Animation spirituelle.

Nächst Treffen: 

Dënschdes de 26. November um 17.00Auer an der Erwuessebildung wou d’Kanner  an engem Workshop d’Traditioun vum Kleesche kenne léieren.

Samschdes den 21. Dezember huele mir zu Iechternach  un der  Friddensliichtsfeier  deel. 

 

Hei e puer Impressioune vun onsem éischten Treffen.

Unhand vun der biblescher Geschicht vum verluerene Schof, hu Kanner zesummen mat hiren Elteren um Neihaischen en Dag an der Natur verbruecht.

Si hunn entdeckt wéi en Hiert a bibleschen Zäite gelieft huet, a wat d’Geschicht fir ons haut bedeite kann.  

Mat enger selwergemaachter Schleider hunn si sech op de Wee gemaach fir em Hiert ze hëllefe säi Schof erëmzefannen. Si konnten d’Suergen deelen, déi den Hiert sech ëm seng Schof mécht, an hunn ënnerwee verschidde Schwieregkeete missen iwwerwannen.

Grouss war d’Freed wéi d’Schof erëmfonnt ginn ass.

 

Creator: