Symposium – Suchtpräventioun an der Jugendaarbecht

Dëse Symposium gëtt vum Service National de la Jeunesse (SNJ) organiséiert an Zesummenaarbecht mam CePT.

Am Kader vun der Qualitéitssécherung ass d’Zil vun dësem Symposium sech ënnerteneen iwwer Ressourcen an Instrumenter auszetauschen, déi ënnerstëtzend kënne sinn an der Alldagsaarbecht mat Jugendlechen.

Fir weider Informatiounen, hei klicken: De Programm vum Symposium 07.07.2016