Waat ass een Scouts CV?

Brauchs hëllef mat däin Scouts CV?

Du hues scho gemierkt dass d’International Ekipp ëfters esou “Open Calls” lancéiert an dass do eppes vun engem Scouts CV steet.

Du hues  nach ni esou een Scouts CV geschriwwen?
Du hues dech gefrot wat do genee alles dran muss stoen?

Ma dann keen Problem, well mir hëllefen dir gären.  

Et ass usech naicht Komplizéiertes, et ass ähnlech ewéi een normalen CV (iwwert dech, Kontaktdaten, Sproochen, Erfarung, Formatiounen..) mee eben iwwert däin Scouts Parcours.

Dat soll e klénge Resumé vun denger Scouts Carrière sinn (Formatiounen, Rollen, wichteg Aktivitéiten wou du matwaars als Participant/Chef,…)

Mir si beim CV ganz flexibel (et gëtt keen predefinéierten Layout), dofir kann jiddereen säin eegent CV eraschécken.
Soss hu mir och eng fäerdeg Template fir dech prepareiert, déi du natierlech direkt benotzen dierfs:

ScoutsCV (Template)

Léif Gréiss
Deng International Ekipp

 

 

Creator: