Articles from 3rdParty :: Inter-Actions :: News

List | Trash | RSS

Maison relais Babbeltiermchen – Ausfluch Cactusbësch

Fir den Ofschloss vun eisem Projet Loft an Projet Beien, hunn mir een Ausfluch an den Norden, op Léiler an den Cactusbësch gemaach.
Vill Déieren hunn eis Kanner gesinn. Si sinn ganz vill getrëppelt an dono waren si hongereg an mir hunn zesummen ee Pic-Nic gemaach!
Zréck fir an den Babbeltiermchen hunn eis Kanner gutt am Bus geschlof!

Maison des jeunes Sandweiler – Open-Air Summerbreak Concert

Jugendhaus Sandweiler huet dëst Joer fir déi 1. Kéier den Summerbreak organiséiert. En Nomëtteg deen ganz ënnert dem Motto vun Musek, Spaass an Freed stoung. Vill Jonk Artisten vum Jugendhaus konnten hiert Talent op der Bühn ënnert Beweis stellen. Nieft dem Forsan, stoungen Mafalda, Jast, Yadson, Mellow, Evone, Dame LX an den YSBT op der Bühn. Den DJ Venomic huet zwechent den Artisten fir gutt Stëmmung gesuergt. Jugendlecher vum Jugendhaus hunn selwer sech em den ganzen Line-up an Organisatioun op der bühn gekëmmert.

Maison relais Laladudo – activités sportives

Nous proposons durant les vacances plein d’activités sportives pour grands et petits.

Durant la première semaine les enfants ont eu l’occasion d’aller faire de l’accro-branche à Dudelange, de faire du Zumba et de faire des parcours de balles dans la cour de récréation de l’ancienne école fondamentale de Neudorf. Ils ont aussi profité des différents sports proposés par la Ville de Luxembourg à la « Kinnekswiss ».

Ils sont partis faire du vélo et différentes activités ont été réalisées dans la salle de sports de Clausen.

Voici quelques photos

Inter-Actions à Mersch – Les activités d’été 2019

Les activités d’été à Mersch ont eu lieu cette année du 22 juillet au 2 août sur le thème « L’Art et la culture à Mersch ». Organisées pour la première fois par les services d’Inter-Actions en collaboration avec la commune de Mersch et le service « Fit Kanner Miersch » elles ont attiré jusqu’à 98 enfants quotidiennement. De nombreux ateliers, activités et autres jeux furent organisés par une équipe d’étudiants ainsi que par le personnel encadrant de chaque service d’Inter-Actions à Mersch.

Escher Kannervilla – ist  » nice to the world »

Die Kindermeilen-Kampagne des Klima-Bündnis macht schon in jungen Jahren bewusst, wie sie durch umweltfreundlich zurückgelegte Alltagswege selbständig und klimaschonend unterwegs sein können. Während unserem Aktionsmonat unter dem Motto « be nice to the world », bringt jeder umweltfreundlich zurückgelegte Weg mit dem Rad, per Fuss oder Bahn, eine grüne Meile. Jede Meile entspricht einem Sticker in unserem Kindermeilen-Sammelalbum.

Maisons Relais Nic Welter et Butzenhaus – Journées d’adaptation des enfants du Butzenhaus

Afin de préparer les enfants du Foyer de jour Butzenhaus qui fréquenteront la Maison relais Nic Welter l’année scolaire à venir, ils furent invités à passer deux journées dans leur futur Maison relais.

Ils ont joué dans les salles de leur choix, fait connaissance avec les éducatrices et éducateurs ainsi qu’avec leurs futurs camarades de jeux.

Cela c’est très bien passé et nous aimerions réitérer cette action l’année prochaine.

Maison relais Butzenhaus – visite ob dem Bauernhaff

Den 23.07.2019 war den grupp Libellen ob den Bauernhaff. Well den moment Zéit as Kären eran ze huelen, stoung den Mähdrescher schon prëtt am Haff fir fort ze fueren. Kanner konnten alleguerten engkeier erop goen fir ze kucken wéi Maschine vun bannen ausgeséit. Dono sin mir nach béi Geesen gangen an Kéih sin mer an den Stall kucken gaangen. Mir haaten een flotten moien verbruecht.

Pages