Articles from 3rdParty :: EGMJ :: News

List | Trash | RSS

Ausstellung: Jugendliche und sexuelle Gewalt

Vom 7. bis 28. Juni findet im Schengen-Lycée eine Ausstellung zum Thema “Jugendliche und sexuelle Gewalt – ECHT KRASS – Wo hört der Spass auf?” statt.

Hier die genauen Informationen dazu:

Anlage-D-Echt-Krass-Flyer_2016_

Infobrief Jugendhäuser

Journée d’étude et une Conférence publique le 15 juin 2017

Le Centre de psychologie et d’orientation scolaires invite les professionnels des champs psycho-socio-éducatifs, enseignants et parents aux deux événements suivants :

JOURNEE D’ETUDE pour professionnels

Les ruptures psychiques à l’adolescence

présentée par Dr Alain Braconnier et Christophe Ferveur

jeudi le 15 juin 2017 de 9h00 à 17h00

à la Congrégation des Soeurs Franciscaines

50, av. Gaston Diderich

Luxembourg

D’EGMJ begréisst den neie Volontaire am SVO: Fortunat KIZUNGU

Mam Mount Mee huet d’Equipp vun der EGMJ eng weider Verstäerkung um Siège kritt, den neie Volonataire am SVO, Fortunat Kizungu.
Betreit gëtt hien iwwer de Service National de la Jeunesse.

Hei stellt hien sech selwer vir:

Brevet sportif national 2017

De Sportsministère mëscht en Opruff un all Sportsbegeeschtert fir bei den Epreuven fir de brevet sportif 2017 matzemaachen : Sportsministère

D’Commission du brevet sportif national vum Sportsministär organiséiert an dësem Kontext vum 14. bis 28. Juni  sportlech Epreuves’en fir all  Interesséierter vu 10 bis 99 Joer.

Den Umeldeformular (Délai: 19.05.17) fir dës Epreuven ass ab e Méindeg 24ten Abrëll um Site www.sports.lu disponibel.

Opruff fir Projeten vum Fonds Delhaize / Appel à projets du Fonds Delhaize

Wien däerf e Projet aféieren?

Hues du vill Iddien, fir méi Gesellegkeet an dengem Quartier ze bréngen? Du begleets Kanner a jonk Leit, déi bereet sinn, sech z’engagéieren? Huet däi Veräin e Projet, wouduerch sech Noper besser kenne léiere kënnen, wouduerch si sech géigesäiteg hëllefe kënnen an Zäit zesumme verbrénge kënnen? Dann ass dësen Opruff fir dech!

Wat fir Projeten?

Young People and Extremism Resource Packs for Youth Workers

These materials are intended to provide theoretical and practical support to youth workers, and to provide information and insight to policy-makers, youth and education practitioners and other organisations involved in responding to the risks from radicalisation and extremism:

https://www.salto-youth.net/rc/cultural-diversity/publications/youngpeopleandextremismpack/

 

Travail de jeunesse en milieu rural – séminaire de mise en contact en Finlande – recherche de partenaires

Ici une demande de partenariat d’une organisation finlandaise qui planifie d’organiser un séminaire de mise en contact destiné aux travailleurs de jeunesse qui sont actifs dans le milieu rural.

L’idée étant de créer un réseau dans lequel des projets de mobilité internationale pourraient être réalisés.

Ces projets s’adresseraient prioritairement aux jeunes vivant en milieu rural.

Pages