Articles from 3rdParty :: EGMJ :: News

List | Trash | RSS

Invitatioun vun der Jugendstuff Munneref: E-Darts-Turnéier den 18.3.2017 ab 14 Auer

Déi Jonk an d’Educateuren vun der Jugendstuff Munneref invitéieren alleguerten d’Jugendhaiser uechtert Land op hiren E-Darts-Turnéier. Fannt hei méi Info vun hinnen dozou a mir wënschen scho mol vill Spaass:

Hey Folk’s!

Info fir d’Jugendhaiser vun INFOPLA

Am Kader vun enger Versammlung tëschent EGMJ an INFOPLA ass den neie Flyer mat den Offeren vum Service technique INFOPLA vum Här Romain BECKER (Direktioun) an dem Här Georg REINHARDT (Service Sécurité) virgestallt ginn.

INFOPLA bitt de Jugendhaiser folgend Offeren un an hire Service ass komplett GRATIS:

Réckbléck Assemblée Générale vun der Babylonia-Jugendhaus ASBL vum 17.2.2017

A Präsenz vun der ganzer ASBL, de Vertrieder vun de 4 Partnergemengen (Bous, Remich, Schengen a Stadtbredimus) an dem neien Team vum Jugendhaus huet gëschter d’Assemblée Générale vun der Babylonia-Jugendhaus ASBL stattfond. Et konnt en turbulent Joer 2016 ofgeschloss ginn, mat Ausbléck op ee flotten an ofwiesslungsräiche Programm fir 2017. D’EGMJ wënscht alles Guddes!

D’EGMJ begréisst den neie Mataarbechter Mathieu Linden am Projet “Outreach Youth Work”

Säit 1. Februar schafft de Mathieu Linden als “Chargé de mission éducative” (CME) am Kader vum Outreach Youth Work zu Diddeléng. Hien ass Nofolger vum Stéphanie Martini, wat als éischt Projetsmataarbechterin säit Mäerz 2016 zu Diddeléng de Projet lancéiert huet. D’EGMJ begréisst de Mathieu am Team vun de MataarbechterInnen a wënscht him alles Guddes!

Hei dem Mathieu seng perséinlech Virstellung:

Bonjour alleguerten,

Informatiouns-Réunioun EGMJ mam SNJ

A Collaboratioun mam Qualitéitszirkel invitéiert d’EGMJ alleguerten hir Memberen an eng Informatiouns-Réunioun mam SNJ.

D’EGMJ ass frou doriwwer, kënnen den Här Claude BODEVING (SNJ- Responsable Unité Développement de la qualité) an d’Madame Kim SCHORTGEN (SNJ- Ressources secteur jeunesse) als Referenten deen Owend begréissen ze dierfen.

Si wäerten den Dispositif vum neie Jugendgesetz fir Träger vu Jugendstrukturen virstellen, an op den nationale Bildungsrahmenplan agoen.

Salon “Etudes et Carrières” – 28 mars 2016

L’Institut français du Luxembourg/Ambassade de France au Luxembourg, l’Agence Campus France, la Chambre de Commerce du Luxembourg,  la Chambre française de Commerce et d’Industrie,  Business France, Moovijob et le Cedies organisent un salon « Etudes et Carrières », qui se tiendra le 28 mars 2017, de 9h à 17h,  à la Chambre de Commerce du Luxembourg.

Pages