Articles from 3rdParty :: EGMJ :: News

List | Trash | RSS

EGMJ ass agrééierte Betrieb fir Volontairen opzehuelen: Een administrative Posten fir ee Jonken (m/w) ass fräi

D’EGMJ krut den Agrément vum Educatiounsminister a vum SNJ, fir kënnen Volontairen z’encadréieren.
Dohiir kënne mir engem Jonken (m/w) bei eis um Siège an der “Maison de la Jeunesse” (87, route de Thionville zu Bouneweg) eng administrativ Stageplaz ubidden.

Wanns du

dir Bureausaarbecht virstelle kanns gutt mam Computer eens gëss bereet bass, Sekretariatsaarbechten ze maachen op Leit duergoe kanns gutt Laun verbreeds

bass du an eiser klénger a motivéierter Equipe op der richteger Plaz.

Lancement du Corps européen de Solidarité #EUSolidarityCorps

La Représentation de la Commission européenne au Luxembourg, a le plaisir de faire parvenir ci-joints toutes les informations nécessaires quant au Corps européen de Solidarité dont le lancement officiel est aujourd’hui, 7 décembre.

Pädagogesch Offere fir Jongen – infoMann

Nodeems “Ech kämpfe fair! – Gewaltpräventioun mat Jongen” dëst Joer an iwwer 65 Séancen scho méi wéi 500 Jongen erreecht huet, stellt de Service “infoMann” eng zweet pädagogesch Offer fir Jongegruppe mam Titel “Let’s talk about sex!” vir!

Fannt hei déi Dépliant’en dozou: ech-kampfe-fair    sex

Bei Interessi steet den Alexander Kries gären zu Ärer Verfügung!

Info iwwer Offerten fir jonk Kriibspatienten

De Grupp “Survivoren” vun der ASBL “Een Häerz fir kriibskrank Kanner/Jugendlecher a jonk Erwuessener” huet ee Flyer op 5 Sproochen ausgeschafft, deen sech spezifesch u Jonker tëschent 14 an 30 Joer riicht, an och un hir Elteren a Familljen.

An dësem Flyer ginn d’Conditioune fir eng Reha, d’Offerten fir betraffe Jonk an d’Missioun vum iwwerregionale Survivorgrupp (18+) virgestallt: flyer-survivoren-compressed

Conférence “L’economie sociale et solidaire: Quelle place pour les femmes ?” le 14 décembre 2016

Ici le programme de la conférence « L’Economie sociale et solidaire : Quelles place pour les femmes ? » qui se tiendra le mercredi 14 décembre 2016 de 16h00 à 18h00 à l’Abbaye Neumünster, 28 rue Münster L-2160 Luxembourg.

programme-14-dec-16

Information et inscription : fatima.mestre@mt.etat.lu

Däi Potential fir däi Beruff – Ton potentiel pour ton emploi – Prochains parcours

Il s’agit de l’équivalent de 6 journées de formation, avec pour objectif que les jeunes puissent clarifier leurs aspirations professionnelles et agir en ce sens. Au cours de ces journées, ils pourront prendre conscience de leurs ressources et développer des compétences valorisées dans le domaine du travail telles que la prise de parole, le travail en équipe, l’organisation, la capacité à prendre des décisions, la confiance en soi, etc.

Colloque AVENIR DU TRAVAIL DE MEMOIRE 20-21/1/2017 Esch-sur-Alzette

Colloque international ayant lieu à Esch-sur-Alzette (Luxembourg),
Internationale Fachtagung, die in Esch/Alzette (Luxemburg) stattfindet,

Questions sur l’avenir du travail de mémoire
Fragen zur Zukunft der Gedenk- und Erinnerungsarbeit

les 20 et 21 janvier 2017 au Centre culturel KULTURFABRIK
am 20. und 21. Januar 2017 im Centre culturel KULTURFABRIK

4 Panel :

La mémoire de la Shoah / Gedenken an den Holocaust  (20.01)

Soirée de film ‘Disconnect’ – ECPAT Luxembourg – le 14 décembre à 18h30

ECPAT Luxembourg a l’honneur d’inviter à sa soirée de projection du film « Disconnect », suivie d’une intervention de M. Claude Weis, Commissaire en chef du Service de Police Judiciare unité Protection de la Jeunesse et d’un débat. La soirée de film aura lieu le 14 décembre 2016 à 18h30 au Ciné Utopia et l’entrée est gratuite.

Pages