Articles from 3rdParty :: EGMJ :: News

List | Trash | RSS

Save the date: 11th International Congress of the European Association for Mental Health in Intellectual Disability (EAMHID)

Save the date: The 11th International Congress of the European Association for Mental Health in Intellectual Disability (EAMHID) is to be hold in Luxembourg, between September 21st and 23rd 2017 : eamhid_2017_-_first_announcement
Please have a look at the new Website including an attractive scientific program http://www.eamhid.lu

Formation de formateurs de pairs en janvier – projet Potential For Life Europe

Dans le cadre du projet européen Potential for Life Europe, qui vise à prévenir le décrochage scolaire, 4motion propose aux jeunes qui se trouvent dans les deux dernières années de Lycée de devenir formateurs de pairs dans le domaine de l’apprentissage auprès de plus jeunes élèves.

En janvier, 4motion propose un premier trajet de formation de pairs aux jeunes des années terminales d’une durée de 5 jours.

EGMJ ass agrééierte Betrieb fir Volontairen opzehuelen: Een administrative Posten fir ee Jonken (m/w) ass fräi

D’EGMJ krut den Agrément vum Educatiounsminister a vum SNJ, fir kënnen Volontairen z’encadréieren.
Dohiir kënne mir engem Jonken (m/w) bei eis um Siège an der “Maison de la Jeunesse” (87, route de Thionville zu Bouneweg) eng administrativ Stageplaz ubidden.

Wanns du

dir Bureausaarbecht virstelle kanns gutt mam Computer eens gëss bereet bass, Sekretariatsaarbechten ze maachen op Leit duergoe kanns gutt Laun verbreeds

bass du an eiser klénger a motivéierter Equipe op der richteger Plaz.

Lancement du Corps européen de Solidarité #EUSolidarityCorps

La Représentation de la Commission européenne au Luxembourg, a le plaisir de faire parvenir ci-joints toutes les informations nécessaires quant au Corps européen de Solidarité dont le lancement officiel est aujourd’hui, 7 décembre.

Pädagogesch Offere fir Jongen – infoMann

Nodeems “Ech kämpfe fair! – Gewaltpräventioun mat Jongen” dëst Joer an iwwer 65 Séancen scho méi wéi 500 Jongen erreecht huet, stellt de Service “infoMann” eng zweet pädagogesch Offer fir Jongegruppe mam Titel “Let’s talk about sex!” vir!

Fannt hei déi Dépliant’en dozou: ech-kampfe-fair    sex

Bei Interessi steet den Alexander Kries gären zu Ärer Verfügung!

Info iwwer Offerten fir jonk Kriibspatienten

De Grupp “Survivoren” vun der ASBL “Een Häerz fir kriibskrank Kanner/Jugendlecher a jonk Erwuessener” huet ee Flyer op 5 Sproochen ausgeschafft, deen sech spezifesch u Jonker tëschent 14 an 30 Joer riicht, an och un hir Elteren a Familljen.

An dësem Flyer ginn d’Conditioune fir eng Reha, d’Offerten fir betraffe Jonk an d’Missioun vum iwwerregionale Survivorgrupp (18+) virgestallt: flyer-survivoren-compressed

Conférence “L’economie sociale et solidaire: Quelle place pour les femmes ?” le 14 décembre 2016

Ici le programme de la conférence « L’Economie sociale et solidaire : Quelles place pour les femmes ? » qui se tiendra le mercredi 14 décembre 2016 de 16h00 à 18h00 à l’Abbaye Neumünster, 28 rue Münster L-2160 Luxembourg.

programme-14-dec-16

Information et inscription : fatima.mestre@mt.etat.lu

Pages