Articles from 3rdParty :: EGMJ :: News

List | Trash | RSS

Jugendhaus Ettelbréck ass bis op weideres zou

Info vun der Equipe vum Ettelbrécker Jugendhaus:

Leider mussen mir Iech matdeelen dat d’Jugendhaus Ettelbréck bis op weideres muss zou bleiwen. Mir hun hei Waasserschued deen duerch e Rouerbroch entstan as an elo mussen hei Renovatiounsarbechten gemach gin.

Wann mir eventuell eng Léisung fannen fir an enger anerer Lokalitéit kënnen fir di Jugendlëch opzeman, dann deelen mir Iech dat mat.

 

Festival des Cabanes 2017 – inscriptions jusqu’au 31 décembre

Suite au succès des éditions précédentes (2007, 2010 et 2013), le Service National de la Jeunesse (SNJ), l’Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils (OAI) invitent les jeunes à participer à la quatrième édition du Festival des cabanes. Pour cette édition, le Fonds Kirchberg s’associe aux concours.

Digital Documentation and Research Centre – Youth

Digital Documentation and Research Centre – Youth: http://www.jugend-in-luxemburg.lu

Dans le cadre de l’accord de collaboration Jeunesse qui lie le Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et l’Université du Luxembourg, l’Unité de Recherche INSIDE/ Pr Dr WILLEMS vient de lancer le Centre de Documentation de Recherche digitales sur la Jeunesse. Veuillez trouver ci-joint toutes les explications nécessaires à la bonne utilisation de cet outil.

Conférence de la CCDH du 10 décembre 2016: Exil forcé et dépossession

invitation-conference-10-12

A l’occasion de la Journée internationale des droits de l’Homme, la Commission consultative des Droits de l’Homme a le plaisir d’inviter à la conférence

Exil forcé et dépossession

Perdre son foyer, un lieu où l’on ne reviendra jamais

avec Smaïn Laacher

Intressant Websäit/Internetspill fir Jonker déi hir Kompetenze checke wëllen: SKILLPASS

D’Websäit http://skillpass-game.com/fr erméiglecht Jugendlëchen, a Form vun engem Spill hir individuell Kompetenzen a verschidde Beräicher kennenzeléieren.
Net onintressant fir déi Jonk an och fir JugendaarbechterInnen, déi déi Jonk bei hirer Transitioun begleeden.

L’EGMJ recrute: 1 Chargé(e) de mission éducative (m/f)

Dans le cadre du Fonds social européen qui soutient des projets visant l’accès à l’emploi et l’aide des jeunes dans la transition vers l’emploi, l’EGMJ gère le projet « Outreach Youth Work – Maisons des Jeunes », en collaboration avec les maisons des jeunes, les communes et les ministères compétents, du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2017.

Pour la réalisation du travail de terrain à Pétange, l’EGMJ recherche et souhaite engager dans les meilleurs délais

1 Chargé(e) de mission éducative (m/f)

D’EGMJ sicht ab direkt ee “Chargé de mission éducative” (CME) m/w fir de Projet “Outreach Youth Work – Maisons des Jeunes”

Fannt hei d’Annonce fir de Posten vum CME zu Péiteng, deen aktuell nach vun eiser Mataarbechterin Sandy Roben besaat ass.

Mir sichen esou schnell wéi méiglech een Nofolger oder eng Nofolgerin am Kader vun engem CDD-Kontrakt bis 31/12/2017, et besteet d’Méiglechkeet, nach vun der Madame Sandy Roben selwer ageschafft ze ginn.

Mir freeën eis op Kandidaturen vu qualifizéierte Jugend- a Sozialaarbechter/innen, am Idealfall mat Erfaarung an der opsichender Jugendaarbecht.

Impressiounen “Praxis- und Kontakttag der Universität Luxemburg” vum 22.10.2016

Gemeinsam mam PIJ-Esch haat d’EGMJ ee Stand um Praxis- und Kontakttag fir de Jugend(informatiouns-)aarbechts-Sekteur ze vertrieden an de Studentinnen a Studenten vun de Sozial- an Erzéiungswëssenschaften hir Froen ze beäntwerten.

Pages