LGS

Splash 2016

Wéi’s du sécher schon zënter dem läschte Chefdag weess, ass de Splash den  20. Februar
2016 zu Diddeleng an der René Hartmann Schwemm. Niewent dem Spaass um Schwammen
geet et beim Splash natierlech och drëms fir Suen fir d’Odyssee 2016-Projet’en vun den
Raro a Äthiopien, Brasilien, Bosnien, Georgien, an op Haiti ze sammelen.

Andeems du mat déngem Grupp, denger Branche oder alleng schwamme kënns, gëtt de
Splash 2016 zu Diddeleng genee esou e grousse Succès wéi déi läschte Kéier 2013 zu
Nidderanwen.

Kongress zu Beetebuerg

Statutenännerung:

Wei an der Open Session vum Extraordinären Verbandskongress den 19. November 2014 zu Nidderanven gefrot, hunn mir ons Gedanken iwwer de Vote par Procuratioun gemaacht. Fir des Aart vu Wahl anzeféiere muss de folgende Punkt an de Statute geännert ginn:

4.1.4 Ofstëmmen

All ernannte Chef/taine ass stëmmberechtegt, ausser wann e seng Verbandcotisatioun net bezuelt huet, obschonn en derzou opgefuerdert gouf.

En neie Site fir d’LGS

An der Zwëschenzäit ass de Site vun den LGS mat iwwer e puer honnert Säiten net méi iwwersichtlech genuch a mir hunn eis e puer Gedanke gemaach wéi mer dat kënne verbesseren.

Déi éischt Etapp op deem laange Wee gesitt dir hei. An de nächste Woche kommen dann d’Branche Säiten dobäi, de Chefdeel gëtt erneiert an den éischte Kontakt mat de lokale Gruppe gëtt vereinfacht.

Méi einfach, besser organiséiert, besser informéiert.

Är PR-Ekipp

 

International Campen 2016

Rekommandatiounen fir international Campen 2016

Léif Chef,

Wann dir op der Siich sidd no engem flotten internationale Camp am Ausland, sidd dir héi richteg. Am Summer 2016 wärt et nierft dem Roverway och mat aaneren internationale Campen an Europa weider goen. Op dëser Sait fannt dir ab September 2015 eng Réi international Campen als PDF wou mir als international Equipe fir iech erausgesicht hunn.

Pages