beesecure

Le Safer Internet Day approche !

Le 6 février prochain aura lieu le Safer Internet Day 2018 (SID 2018). Ne manquez pas cet évènement d’envergure mondiale.

La devise de cette année est : "Create, connect and share respect: A better internet starts with you", soit "Créatif, connecté et avec respect : un meilleur Internet commence par toi".

Der Safer Internet Day rückt näher!

Am kommenden 6. Februar findet der Safer Internet Day 2018 (SID 2018) statt. Verpassen Sie dieses weltweite Event nicht.

Das Motto dieses Jahr lautet: "Create, connect and share respect: A better internet starts with you", also "Kreativ, vernetzt und respektvoll: ein besseres Internet beginnt mit dir".

Achat et revente d’objets connectés de seconde main sur Internet : y a-t-il un danger ?

Après cette période de fêtes, il n’est pas rare de vouloir revendre un cadeau reçu par un proche dont nous n’avons pas l’utilité ou qui ne nous plaît finalement pas. Il est également possible de vouloir acheter le dernier objet connecté à la mode mais à moindre frais pour ne pas utiliser tout l’argent reçu de ce cher Père Noël !

Online-Kauf und Weiterverkauf von vernetzten Geräten aus zweiter Hand: was sind die Gefahren?

Nach den Feiertagen kommt es nicht selten vor, dass man ein Geschenk von einem Nahestehenden weiterverkaufen möchte, weil man dafür keine Verwendung hat oder es einem doch nicht gefällt. Manchmal möchte man auch das neueste trendige vernetzte Objekt billiger erwerben, ohne dabei gleich das ganze Weihnachtsgeld wieder auszugeben.

Des applications anonymes derrière le cyber-harcèlement ?

Gutt Virsätz fir dat néit Joer

An, sidd dir gutt an dat néit Joer eragerëtscht? Hoffentlech hat dir e puer flott Feierdeeg an hutt mat deenen gefeiert, déi iech am wichtegsten sinn. Vläicht louch ënnert dem Bam jo och dat een oder aanert elektronescht Gerät. Dat wier e gudde Moment, fir e puer gutt Virsätz mat an dat néit Joer ze huelen. Mä och wann dir kee neien Laptop oder Handy geschenkt krut, kënnt dir iech gutt Virsätz huelen fir 2018 méi sécher am Internet ënnerwee ze sinn.

Pages