Branchen

Bibertreff 2019 – Éischten Infobréif

Léif Bibercheftainen a Bibercheffen,
Léif Biber aus dem ganze Land,

Endlech ass et erëm souwäit. No enger klenger Paus fënnt 2019 erëm e Bibertreff statt. Dobäi handelt et sech em ee Rallye fir d’Biber aus dem ganze Land, dee vun engem lokale Grupp organiséiert gëtt.

De Bibertreff 2019 fënnt zu Clierf statt, Samsdes, den 29. Juni 2019.

Éischt wichteg Informatioune fënns du am éischten Infobréif: Bibertreff 2019 – 1

Lancement 2018

Léiwe Clanchef, léif RaRo,

 

Byebye Senegal a Roverway , hello Scoutsjoer 2018/2019. De Weekend de Lancement steet virun der Dier mat neien an alen Gesiiter.

Ënnert dem Motto “Wild 90’s” erwaarden mer vun iech, dass der eis weist wei kuhl ären Clan / Raro ass. Weist wei gutt är 90’s Kentnisser sinn an wat den Kleederschaf vun ären Elteren nach vun “90’s feeling” hiergëtt.

90’s hin oder hier : Dir kënnt iech eraus sichen op dir am Zelt op der Wiss (Zelt matbréngen) oder am Chalet schlofen wëllt an eenzel RaRo ouni Clan sinn natierlech häerzlech wëllkomm.

Umelldung: Biber- a Wëllefchersandacht

Léif Cheftainen a Cheffen,

Wéi dir bestëmmt scho wësst, steet d’Biber a Wëllefchersandacht erëm virun der Dir. D’Andacht fënnt dëss Joer Samsdes, de 5. Mee, statt.

Fir aer Famill, respektiv aere Ruddel unzemellen, braucht dir nëmme folgende Formulaire auszefëllen.

Mat beschte Guiden- a Scoutsgréiss,

Aer Biber- a Wëllefchersekippen.

Formatioun: Mat Wëllef an de Besch

Den Datum vun eiser Naturformatioun “Mat Wëllef an de Besch” steet fest: Sonndes, den 13. Mee am Luerenzweiler Besch beim Neolithikum-Haus vun 9:30 bis 17:00 Auer. Si riicht sech un all ernannte Wëllefcher-Chef!
Wann dir matmaacht, kennt dir är Ernennung verlängert kréien:
1) Fir 1 Joer, wann dir de Formatiounsdag matmaacht
2) Fir 3 Joer, wann dir de Formatiounsdag matmaacht an Iech engagéiert beim Wellefchers-Naturdag an der Préparatioun an der Durchféierung dobäi ze sinn!
Präis: 10€ (do ass d’Mettegiessen mat dran)

Pages