Divers

Presentatioun Centre Mariendall SNJ

Léif Scoutecheffen,

Mir hunn eis iwwer äre Besuch bei eis am Jugendzenter Märjendall, am Kader vum Festival Mosaik,

gefreet a mir hoffen dir hutt e flotten Dag bei eis verbruecht!

Well mir oft gefrot gi sinn, wat mir op eisem Site eigentlech ubidden, schécke mir iech heimadder e puer

Informatiounen zu de Méiglechkeeten déi sech iech am Jugendzenter Märjendall fir Aktivitéite mat äre

Scoutsgruppen um lokalen Niveau bidden.

Am Mariendall fannt dir:

Spiri fir Kids

Kanner entdecken hir chrëschtlech Wuerzelen .

En neie Projet vun der Ekipp d’Animation spirituelle.

Nächst Treffen: 

Dënschdes de 26. November um 17.00Auer an der Erwuessebildung wou d’Kanner  an engem Workshop d’Traditioun vum Kleesche kenne léieren.

Samschdes den 21. Dezember huele mir zu Iechternach  un der  Friddensliichtsfeier  deel. 

 

Hei e puer Impressioune vun onsem éischten Treffen.

Unhand vun der biblescher Geschicht vum verluerene Schof, hu Kanner zesummen mat hiren Elteren um Neihaischen en Dag an der Natur verbruecht.

Friddensliicht

Merci em Iechternacher Grupp, dass mir dëst Joer ons Friddensliichtsfeier bäi hinne kënnen ofhalen.

Mir hunn esou wéi déi lescht Joren erëm branchespezifesch Wanderungen, eng Veillée an duerno loosse mir den Dag bäi engem Maufel gemittlechen auskléngen.

Äere Käerzeverkaf, ass e wichtege Beitrag fir onse “Partenariat mam Niger”.

Hei Detailer:

ANOC World Beach Games Doha 2019 – Pressemitteilung – 15. Oktober 2019

Im Mixed Relay (2×2) erreicht das Team Lëtzebuerg mit Eva Daniëls und Oliver Gorges einen sehr guten 9. Platz bei 16 gestarteten Teams.

Allen Athleten waren die Anstrengungen der Individualwettbewerbe vom Vortag unter diesen extremen Bedingungen anzumerken, aber alle zeigten ungebrochenen Kampfgeist.

Weitere Informationen und Resultate finden Sie auf folgenden Webseiten:

ANOC World Beach Games Doha 2019 – Pressemitteilung – 15. Oktober 2019

Im Mixed Relay (2×2) erreicht das Team Lëtzebuerg mit Eva Daniëls und Oliver Gorges einen sehr guten 9. Platz bei 16 gestarteten Teams.

Allen Athleten waren die Anstrengungen der Individualwettbewerbe vom Vortag unter diesen extremen Bedingungen anzumerken, aber alle zeigten ungebrochenen Kampfgeist.

Weitere Informationen und Resultate finden Sie auf folgenden Webseiten:

Pages