egmj

D’EGMJ begréisst déi nei Coordinatrice vum Projet “Outreach Youth Work – Maisons des Jeunes”

Säit dem 1. Januar 2016 schafft d’Madame Daniela DARIO bei der EGMJ als Coordinatrice vum neien FSE-Projet “Outreach Youth Work – Maisons des Jeunes”.

Hei stellt si sech selwer vir:

Léif All,

Als nei Mataarbechterin vun der EGMJ stellen ech mech gäre kuerz vir.

Mäi Numm ass Daniela, hu 36 Joer, liewen mat mengem Partner an eisem klenge Bouf zesummen, an hunn eng Formatioun als Soziologin (Master Expertise et Intervention sociologique).

Schéi Feierdeeg an e gudde Rutsch!!!

De Bureau exécutif, d’Qualitéitsbeoptragt an d’Team vun der EGMJ wënschen de Memberen, Jugendhaiser, Partner a Frënn wonnerschéi Feierdeeg an e glécklecht a gesond neit Joer! Merci fir eng super Zesummenaarbecht an 2015! Ab dem 4. Januar ass eise Bureau erëm besaat

Neie Projet ab Januar 2016: Outreach Youth Work – Maisons des jeunes

Fir dëse flotte Kooperatiounsprojet “Outreach  Youth Work – Maisons des jeunes”: Projetsbeschreiwung FSE ass d’EGMJ am Gaangen, MataarbechterInnen ze sichen.

Konkret gëtt ee Coordinateur / eng Coordinatrice gesicht, deen / déi ee Master a Science sociale oder humaine huet. Weiderhin gi 5 “Chargé(e)s de Mission éducatif” gesicht, déi e Bachelor hunn, resp. Educateur / Educatrice gradué(e) sinn. Ëm Kandidaturen bis Mëtt Dezember gëtt gebieden!

Opruff vun der Agence du Bénévolat: Et ginn ASBL’e gesicht, déi Flüchtlingen eng bénévol Beschäftegungsméiglechkeet ubidde kënnen

Depuis septembre 2015, nous accueillons un nombre croissant de réfugiés au Luxembourg. Si l’élan de solidarité au niveau de la population est très louable en matière de dons matériels et de propositions pour faire du bénévolat, l’Agence du Bénévolat accueille depuis peu des réfugiés qui désirent faire du bénévolat.

Voilà pourquoi, nous nous permettons de lancer un appel à toutes les associations et fondations.

Formatioun “Animatuer spécialisé” fir jonk Leit tëschent 18 a 40 Joer

Den SNJ mëcht een Opruff fir den „Animateur spécialisé 2016“ ze maachen.

Gesicht gi jonk dynamesch Leit, di Loscht an Energie hunn fir dës Formatioun(en) ze maachen am Hibléck fir spéider Jugendgruppen an den Zentren kënnen ze encadréieren.

https://www.facebook.com/Base-Nautique-Lultzhausen-183166701764489/

Begleitblatt_v2_11.2015_vv

Pages