entente

Zweitägiger Workshop am 27. & 28. Mai 2016 zum Thema « Soziale Exklusion bei Kindern und Jugendlichen »

D’Fondation Kannerschlass/CERES organiséiert am Mee 2016  folgenden internationale Workshop op däitscher Sprooch:

Zweitägiger Workshop am  27. & 28. Mai 2016  zum Thema

« Soziale Exklusion bei Kindern und Jugendlichen »

mit Dr. Beate Grossegger und Matthias Rohrer

Institut für Jugendkulturforschung, Wien
Der Workshop findet statt in Kooperation mit Bürgerhaus Trier-Nord (DE) und Kaleido-DG (Eupen, BE).

Formatioun „Déi jugendlech Flüchtlingen – D’Erausfuerderunge fir dat edukatiivt Personal aus dem Jugendsecteur“

Aus Aktualitéitsgrënn bitt den SNJ eng Formatioun un

„Déi jugendlech Flüchtlingen – D’Erausfuerderunge fir dat edukatiivt Personal aus dem Jugendsecteur“

Den 10. an 11. November 2015 jeweils vun 9h00 bis 15h30 am grousse Sall bei de

FNEL Scouten
61A, rue de Trèves
L-2630 Luxembourg

Weider Infos fannt daer hei: http://www.enfancejeunesse.lu/node/7960

Pages