hardware

Kann mäin Handyakku explodéieren?

Moien, hei ass de Joël vu BEE SECURE. Haut schwätze mir iwwert een Thema, iwwert dat et vill Mythen an Legende gëtt, obwuel et sech ëm eng zimlech modern Technologie handelt. Riets ass vun Akkuen, besonnesch vun deenen, déi am Handy dra sinn.

Animated christmas tree

So, here’s a simple DIY project I designed so that you can easily create you own XMas tree light decoration. Feel free to use this circuit to design your own hardware to integrate the LEDs or use it as a sparkling gift box. Please make sure that when soldering, you use all necessary precautions!

Send us pix of your creations!

Use this link to get access to the circuit : XLEDs v0.3