interactions

Ensemble Gare/Bonnevoie – Repas presque parfait

Petit aperçu de notre 1ier Repas Presque Parfait de l’année 2020, comme d’habitude à la Maison des Jeunes Studio-Bonnevoie (31, rue Pierre Krier).

Au menu du jour : Gnocchi à la sauce tomate gratinés et Gnocchi à la crème de gorgonzola.

Nous étions très heureux de votre visite et espérons de vous revoir à la prochaine édition qui aura lieu le 06 février 2020 de 19.00 à 21.00 heures.

En cas de questions n’hésitez pas à nous contacter: communautairegare@inter-actions.lu

Maison des jeunes In Move – clôture de l’année

Comme chaque fin d’année, les jeunes de la maison des jeunes In Move se sont réunis afin de célébrer ensemble une dernière soirée pour clôturer l’année. Ils sont venus dès 17h afin de préparer la table, les toasts et les pizzas pour l’apéro. Ils se sont ensuite organisés pour préparer le plat principal et nous avons pu autour de 19h30 s’installer à table afin de partager une raclette. Un repas convivial, apprécié de tous et ouvert à tous. Ambiance et amusement étaient également au rendez-vous ainsi que beaucoup d’échanges et de fous rires.

Maison des Jeunes Bonnevoie – soirée de fin d’année

D’Jugendlecher vum Jugendhaus Bouneweg hunn zesumme mam Erzéiungspersonal ee Wichtelowend mam Owesiessen als Ofschloss vum Joer organiséiert. Déi grouss Unzuel un der aktiver Participatioun vu dësem Evenement weist de Stellewäert wou déi Jonk dësem Fest ginn.

 

Maison des Jeunes Bonnevoie – Secret Places

D’Projet „Secret Places“ bitt d’Gruppe vu Jugendlecher d’Méiglechkeet, Plazen  am Gebiet vun der Stad Lëtzebuerg am Kader vu enger aussergewéinlecher Besichtegung ze entdecken. Dëst kéier war d’Äispiste an der Kockelscheier drun, wou eng Grupp Jonker aus dem Jugendhaus Bouneweg matgemaach huet. Do gouf fir d’éischt erkläert, wéi eigentlech d’Eis hiergestallt gëtt bevir dann déi Jonk puer Ronnen op d’Äispiste konnte fueren.

Jugendhaus Sandweiler – Chrëschtmaart

Den Chrëschtmaart zu Sandweiler ass fir Jugendhaus well zur Traditioun ginn. Dofir hunn mir och dëst Joer erëm mat Freed dorunner deel geholl. Den Chrëschtmaart stoung ganz Ënnert dem Motto low-waste, sou hunn och all Veräiner probéiert, mat Material ze schaffen, wat en erëm kann benotzen. Gemeng an den Zentre Kulturell hunn den Participanten dofir Material zur Verfügung gestallt. Jugendhaus huet dëst Joer Kéisfondue gemaach. Jugendlecher stoungen déi 2 Deeg laang am Chalet an hunn den Visiteuren hier Kéisfondue verkaf. Sie hunn och nach zousätzlech an der Spull ausgehollef.

Maisons des jeunes In Move, River et Annexe Grund – Charity Soccer 2019

Samedi 14 décembre 2019, les maisons des jeunes In Move / River / Grund ont organisé un tournoi de football en salle, dans le but de soutenir les personnes sans-abris. Nous avons eu le plaisir d’accueillir des équipes motivées et dynamiques qui ont joué dans le respect des règles en étant toutes unies pour la même cause.

Ensemble Quartiers Esch – Fêtons Ensemble

En date du 13 décembre, l’Ensemble Quartiers Esch avait invité au traditionnel « Fêtons Ensemble » qui clôture une année de Cuisinons Ensemble et qui est notre manière de dire Merci et de rassembler tous les habitants et acteurs pour les fêtes de fin d’année.

Lors de cette 3e édition, les habitants et sympathisants se sont vu offrir un recueil de recettes reprenant toutes les recettes cuisinées au cours de l’année 2019.

Jugendhaus Sandweiler – All4One

Eisen Projet All 4 One, mir sammelen fir en gudden Zweck, hat groussen Zoulaf an der Gemeng. Vill Matbierger aus der Gemeng Sandweiler hunn eis Saachen laascht bruecht fir datt mir eis Këschten fëllen konnten. Den 19. November koum den Schäfferot, Buergermeeschtesch Simone Massard-Stitz an hier Schäffen Jean-Paul Roeder an Romain Dumong, an Jugendhaus op Besuch an hunn eis ganz vill flott Saachen iwwerginn fir et den Léit op der Strooss an dëser kaler Joreszäit méi waarm ze maachen. Mir soen hinnen villmools Merci fir deen léiwen Geste. Kleeserchersdag, den 6.

Maison des Jeunes Gasperich – Fir en gudde Zweck um Chrëschtmaart

Am Kader vun enger Rei Aktiounen, déi déi Jugendlecher aus dem Jugendhaus Gaasperech gestart hunn, waren eis Jonker wärend enger Woch um Solidaritéitsmaart an der Stad Lëtzebuerg aktiv.

Verkaf goufen Käerzen, Seefen an Weideres, déi déi Jonk am Jugendhaus wärend Wochen selwer gemaach hunn. D’Suen ginn un d’Fondatioun vum Dr Mukwege, déi sech fir Fraen déi Affer vu Gewalt an Afrika sinn, gespent. Déi ganz Aktioun huet 1100 Euro eran bruecht, wouriwwer déi Jonk extrem stolz waren.

Pages