interactions

Maison des Jeunes Bonnevoie – Projet Jardin

Endlech ass et rëm souwäit! Natur erwächt lues aus dem Wanterschlof a genausou geet et och dem Gaarden-Grupp bei eis am Jugendhaus. Vill nei Ideen a Gedanke fir di nei « Saison » konnte mir op dësem Owend mateneen deelen: wat hues eis läscht Joer besonnesch gutt gefall (oder geschmaacht ) am Gaart a wei kéinte mer eise Gaart nach méi aluedend fir eis Mënschen an awer och all di aner Liewewiese ronderëm eis gestalten!

Ensemble Quartiers Esch – Cuisinons Ensemble Syrien

Dans le cadre de la deuxième édition du projet « Cuisinons Ensemble » de cette année, le service « Ensemble Quartiers Esch » a organisé en collaboration avec les habitants des quartiers une soirée autour de la cuisine syrienne.

Ce moment de partage culinaire a eu lieu le 28 février et s’est déroulé sous la coordination de Ghada, chef cuisinière de la soirée.

Ensemble Quartiers Dudelange – Création d’un masque cubiste en carton

Pour favoriser la créativité et raffermir les liens sociaux, des ateliers créatifs encadrés par Diane Demanet, artiste plasticienne sont organisés par le Service Quartiers Dudelange.

Utilisation de matériaux communs, non-toxiques et de récupération Stimulation de l’imagination et la créativité Participation en famille, entre amis, ou tout seul Ouvert à toutes les générations

Venez passer un moment convivial!

Pour plus d’informations sur les sujets et thématiques abordés pendants les ateliers, merci de nous contacter.

Ensemble Gare/Bonnevoie – Interview Radio ARA

Geschter war eisen Service bis an den Radio Studio bei Graffiti – d’Jugendsendungen um Radio ARA laanscht. Fir eis Equipe en richteg spannenden Metten, well mir d’Gelegenheet krutten en Interview opzehuelen. An dessem Interview hunn mir eisen Service erklärt an iwwert eis sozial Initiativen geschwaat.

Ensemble Gare/Bonnevoie – Bonnevoie en mouvement

An Zesummenaarbecht mat Studenten vun der Universitéit Lëtzebuerg goufen wärend der Hierschtzäit 2019, ënnerschedlech kleng Projeten entwéckelt, fir d‘Quartieren Bouneweg an Gare op déi verschiddenst Aart an Weisen zur Geltung ze bréngen. Fir dëst ze realiséieren, hunn d’Studenten op deenen verschiddensten Platzen vum Quartier, hirer Kreativitéit fréie Laaft gelooss.

Maison des jeunes Sandweiler – Projet Vakanz

Dëst Joer flitt Jugendhaus mat den Jonken an Portugal an Algarve. Fir eisen Jonken den Wäert vun Suen an Aarbecht an wat et heescht wann een en ganzen Dag schaffen geet fir sech dono eppes leeschten ze kennen, ze vermëttelen, hunn si den Projet Vakanz gestart. Sie hunn sech selwer Ideen iwwerluercht wéi si kennen hier Vakanz selwer finanzéieren. Selwergemaachen Kierperpeelings an och Trinkschokolade stoungen um Programme. Eis Jugendlecher kruten Méiglechkeet fir um lokale Maart zu Sandweiler an och am Cumulus um Ausverkaf deel ze huelen.

Ensemble Gare/Bonnevoie – Repas presque Parfait

La dernière édition du « Repas Presque Parfait » a eu lieu le 06 février 2020 dernier à Bonnevoie.

Le menu du soir était une bonne choucroute à l’alsacienne composée avec tous nos produits locaux du Luxembourg et préparée à l’aide de deux adolescents de la maison des jeunes de Bonnevoie.

Devant le succès de cette édition et pour permettre à plus de personnes de participer lors des prochaines, nous avons décidé d’organiser tous nos repas en soirée entre 19:00 et 21:00 heures.

Pages