interactions

Maison des jeunes In Move – Neudorf – am Märjendall

D’Jugendhaus In Move vu Neiduerf huet am Abrëll 3 super flott Sportsdeeg mat 2 Iwwernuechtungen am Centre SNJ Märjendall organiséiert. Duerch Aktivitéite wéi Teambuilding, Bouschéissen op Zilscheiwen souwéi och am Bësch, Wild Cooking, Tandem Tout-Terrain, Héichseelgaart a Parcours, haten déi Jugendlech d’Méiglechkeet sech an engem ganz anere Kontext wéi d’Jugendhaus kennenzeléiren, zesummen ze schaffe fir gemeinsam en Ziel ze erreechen an dobäi Spaass ze hunn.

Maison des jeunes de Sandweiler – Formation baby-sitting

Ce samedi 14 avril s’est déroulée la deuxième formation baby-sitting d’Inter-actions. Cette formation s’est déroulée le 10, 12 et 14 avril dans la MdJ de Sandweiler. La première formation qui s’est déroulée à Neudorf a permis de voir les points à améliorer. En effet, à la fin de celle-ci les jeunes ont été invité à donner leur avis ainsi que des conseils.

Grâce à ceux-ci, cette formation a été amélioré. Au lieu de simplement énnoncer de la théorie, une réelle communication avec les jeunes s’est créé.

Maisons relais – Formation de sensibilisation situation des réfugiés

Formation de sensibilisation sur la réalité des réfugiés en Luxembourg

Dans une optique de mise en place d’un accompagnement le plus adapté à la population des réfugiés qui accèdent au territoire du Grand-Duché, différents éducateurs de nos maisons relais et de nos foyers ont suivi une formation de sensibilisation qui est composée de trois volets (un volet linguistique, un volet socio-culturel et un volet psychologique) .

Ensemble Gare Bonnevoie – Pause Café op RTL Radio

« E gudde Kaffi um Wee fir op d’Schaff oder op d’Uni, wee wënscht sech dat net. An der Buvette vun de Rotonden zu Bouneweg gëtt genau dat all Freideg vun 8 bis 10 ugebueden. Eng flott Geleeënheet fir d’Leit aus sengem Quartier ze begéinen, mat deenen ee soss net an d’Gespréich géing kommen.

De Service vum Travail Communautaire vun Inter-Action organiséiert zu Esch-Uelzecht, Diddeleng a Bouneweg eng Rei Aktivitéiten,  fir de Quartier weiderzebréngen, fir d’Leit aus der Noperschaft zesummenzebréngen… »

Maison des jeunes Sandweiler – Journée sportive

 

Ce vendredi 8 avril, la MdJ Sandweiler a resevervé le hall de sport de la commune pour le dernier vendredi des vacances. Le but était d’inviter les jeunes à venir jouer au foot avec nous pendant une journée. Pas de console de jeu, pas d’internet, juste une balle, une salle et une super ambiance !

Maison des jeunes Sandweiler – Journée sportive

Ce vendredi 8 avril, la MdJ Sandweiler a resevervé le hall de sport de la commune pour le dernier vendredi des vacances. Le but était d’inviter les jeunes à venir jouer au foot avec nous pendant une journée. Pas de console de jeu, pas d’internet, juste une balle, une salle et une super ambiance !

Pages