larochette

Clip Concours Crème Fraîche

Mir si schonn erëm fläisseg amgaangen de Concours Crème Fraîche ze plangen an dofir huet eise Volontaire (SVO) den Tomas Simoes ee flotte Clip gemaach fir e bësse Reklamm fir de Concours se maachen. Den Tomas huet Animatioun, Voix-off a souguer Musek alles selwer gemaach an dat mat nëmme 17 Joer!

Mir géifen eis immens freeë wann dir hien a de Crème Fraîche géift ënnerstëtzen andeems dir de Clip op är Facebooksäiten oder Homepagë géift setzen.

Regatta.lu - Sailing Schools 2017

Vum 16 bis den 22 Abrëll 2017 organiséiert den GLCR an Zesummenarbecht mam SNJ eng Segelreagate fir Lycéeséquipen an der Baie de Quibéron an der Bretagne. Dest as eng emoleg Geleegenheet fir iech mat enger Equipe vu Schüler an ärem Enseignant op eng Woch Segelabenteuer um Wasser unzemellen!

Mellt iech schnell un, well d'Plazen sin begrenzt!

Am Communiqué de Presse fannt dir all Informatiounen fir sech unzemellen.

Pages