maisons des jeunes

Maison des Jeunes Gasperich – YMCF (Youth Multi Culti Festival)

Le samedi 15 juin 2019 de 12h à 20h, nous avons organisé, en collaboration avec le service Streetwork d’Inter-Actions et le commissariat de police de Gasperich, la 4ème édition de notre festival des artistes du Luxembourg (continuité d’anciennement Jeunes en scène)

L’objectif principal de cette journée était de faire découvrir au public ô combien les jeunes peuvent être créatifs dans des domaines artistiques éclectiques.

Ensemble Quartiers Dudelange – Café des Langues 24.09

Quelques impressions du Café des Langues de cette semaine 

Le prochain Café des Langues est le 22.10.2019

Pour l’instant nous avons des tables de conversations en:

Anglais
Allemand
Luxembourgeois
Français
Espagnol

Pour plus d’informations: Tél.: 621 285 149 / ensemble@inter-actions.lu

 

 

 

D ESCHER KANNERVILLA UM AIRTRAMP

Das Airtramp ist weitaus mehr als eine einfache Hüpfburg oder ein Trampolin. Es ist ein hervorragendes, pädagogisches Werkzeug. Deswegen haben einige von uns, uns im Frühjahr dazu entschlossen eine 18-stündige Grundausbildung hierfür zu absolvieren. So können mehrere Gruppen von unserem neuen wöchentlichen Angebot profitieren.

Jugendhaus Sandweiler – Seefekëschtenrennen Biissen

Dëst Joer war déi éischt Editioun vum Seefekëschtenrennen zu Biissen, organiséiert vum Jugendhaus vun Biissen. Jonker vun eis hunn wärend Wochen un hirer Seefekëscht gebastelt. Si hunn sech selwer missten an Bauen vun enger Seefekëscht eranfannen, Material hunn si och selwer missten eraussichen an hier Seefekëscht zesummebauen. Si hunn sech unhand vun Videoen aus dem Internet Ideen gesammelt an hier eegen Seefekëscht ass dorausser entstanen. Kommunikatioun, Organisatioun, Kreativitéit, Handwierklecht Kënnen, Ausdauer an Teamwork stoungen hei am Virdergrond.

Maisons des Jeunes Inter-Actions – « On Stéitsch » Festival

De Festival „On Stéitsch“ huet dëse Weekend an de Rotonden zu Bouneweg stattfonnt. Déi 12t Editioun war och erëm dëst Joer en groussen Erfolleg.

Tëschent Musek, Danz a kreative Performance, konnten déi Jonk sech ob enger grousse Bühn ënner Beweis stellen. De Festival, de vum „Service national de la Jeunesse“ all Jores erëm organiséiert gëtt, setzt sech als Ziel Jonk Artisten a Kënschtler zu ënnerstëtzen.

Jugendhaus Gaasperech – Orientaleschen Danz

Freiden den 20ten September stoung am Jugendhaus zu Gaasperech d’Danzen ganz fir.

An engem Workshop konnten eng 10 Jonker hier Energie eraus loossen an bei animéierter Musek danzen. D’Amélie, eng Jonk Dänzerin, wat scho vun klengem un danzt, huet zesummen mat den Jonken eng Choreographie astudéiert.

Och konnt d’Amélie hinnen den orientaleschen Danz mäin no bréngen an huet dem Ganzen dobäi en modernen Touch ginn. Den Jugendlecher huet den Workshop esou gutt gefall, dat elo all Freides am Jugendhaus gedanzt gëtt.

 

Jugendhaus Sandweiler – Lokale Maart

Den 1. an 3. Donneschden am Mount fënnt zu Sandweiler beim Zentre Kulturell den lokale Maart statt. Jugendlecher vum Jugendhaus haten Idee fir och um Maart deel ze huelen an sech mam Verkaf vun Taarten an Kuch en puer Frang ze verdéngen fir mat deenen Suen kennen un Aktivitéiten deel ze huelen. Am Fréijoer 2019 gouf des Idee dunn ëmgesat. Den Mëttwoch virum Maart hunn si fläisseg am Jugendhaus frësch Gebäck gemaach. Donneschdes ass et dann op den Maart gaangen, wou Besicher sech konnten vun den Baakkënscht vun den Jonken iwwerzeegen.

Maison des Jeunes Bonnevoie – Dubai, comment réaliser un rève

Die Jugendlichen des Jugendhauses Bonnevoie hatten Ende 2018 einen Traum. Sie träumten davon nach Dubai zu reisen. Ein Ziel dass in ihren Köpfen unerreichbar schien. Am Anfang wurden sie belächelt. Es sei für die Jugendlichen unmöglich. Sie hatten anfangs auch Zweifel. Aber jedes Ziel beginnt mit dem ersten Schritt. So fingen die Jugendlichen einfach an für ihren Traum zu arbeiten.

Jugendhaus Sandweiler – Gender Game

Jugendhaus Sandweiler huet Ufank September um Gender Game deel geholl. Als Gender bezeechent een net nëmmen dat biologescht Geschlecht, mee och déi gesellschaftlech Rollenzouschreiwungen zu den Geschlechter vun Mann an Fra. Gender Game ass en Gesellschaftsspill, wat erstallt ginn ass vun LISER (Luxembourg Institute of Socio-Economic Research) an Zesummenaarbecht mat der Uni Lëtzebuerg. D’Spill behandelt déi eenzel Kategorien vun Power, Politik/Bildung, Aarbecht an Sozialgemeinschaft. D’Jugendlecher hunn an Gruppen géinteneen gespillt.

Pages