outdoor

Friddensliicht

Friddensliichtfeier 2016

(fir all Branchen vu Biber bis Raro)

e Samschdeg, de 17. Dezember

zu Biekerech bei der Sportshal (rue Jos Seyler)

Programm:

14.30 Auer Ukomme vun de Gruppen

14.45 – 17.30 Auer branchespezifesch Wanderungen (3 – 6 km) mat Statiounen/Ateliers zum Thema Fridden

17.30 – 18.15 Auer Iessen (Zopp mat oder ouni Wurscht – Dessert – Gedrénksstand)

18.30 Auer Friddensliichtveillée

19.30 Auer Schluss

Regatta.lu - Sailing Schools 2017

Vum 16 bis den 22 Abrëll 2017 organiséiert den GLCR an Zesummenarbecht mam SNJ eng Segelreagate fir Lycéeséquipen an der Baie de Quibéron an der Bretagne. Dest as eng emoleg Geleegenheet fir iech mat enger Equipe vu Schüler an ärem Enseignant op eng Woch Segelabenteuer um Wasser unzemellen!

Mellt iech schnell un, well d'Plazen sin begrenzt!

Am Communiqué de Presse fannt dir all Informatiounen fir sech unzemellen.

Hierschtrenconter zu Beckerich (25.10.2016)

D’Chefrenconter fënnt den 25. Oktober 2016 zu Beckerich beim Grupp Mahatma Gandhi  statt.

Platz :                   An der Millen, 103, Huewelerstroos, L-8521 Beckerich

Auerzait :            19.30h

Thema :                Kommunikatioun innerhalb an ausserhalb vum Grupp

Doniewt stellt sech d’ONG „Guiden a Scouten fir ENG Welt“ vun den Lëtzebuerger Guiden a Scouten vir.

Pages