outdoor

Wanted! “Nach Mataarbechter gesicht fir de Bealtaine Festival”

Bis elo hunn sech ronn 130 Mataarbechter fir de Bealtaine 2016 gemellt, dofir elo schons e grousse Merci

Mee leider, feelen eis nach e puer ganz wichteg Mataarbechter am Beräich Programm, do wou Kanner während e puer Stonnen eng flott a spannend Zäit erliewen kennen. Ronderem de Programm dréiht de ganze Bealtainefestival, resp. de ganze Projet.
Dofir desen ganz dringenden Appel.

Bealtaine 2016

No zwee Joer Waarden as et am Mee erem sou wäit; déi 7. Editioun vum internationale Keltefestival Bealtaine, mat nach méi Animatioun fir Kanner an Famillien. Fir dese Bealtaine Festival hunn mir eng grouss Aennerung wat den Horaire Samstes betrefft. De Festival dauert Samstes vun 11h00 – 22h00. Kommt laanscht a verbrengt en spannenden Dag an der Welt vun de Kelten. D’Infoen fir d’Visiteuren fann der op www.bealtaine.lu

Horairen:

Samstes 14.5.2016: 11h00 – 22h00 / Sonndes 15.5.2016: 11h00 – 19h00

Schecküberreichungen beim Lions Club Al Lëtzebuerg

Auf Vorschlag der Sozialkommission unter der Leitung von Dr. Henri Diederich fanden vor kurzem 3 Schecküberreichungen von insgesamt 7.500 € statt, die Präsident Nico Bley und Schatzmeister Jos Altmann in Rahmen einer Feierstunde und im Beisein zahlreicher Clubmitglieder vornehmen konnten.

Pages