outdoor

Sprangprëssessioun

Péngschtdënschdeg den 17.Mee2016 zu Iechternach

Treffpunkt: 11.00 Auer am Abteihaff

Mir sichen Musikanten déi bereet si bäi der Guide/Scoutsmusek matzesplillen. All Instrument as wëllkomm.

No der Sprangprëssessioun gëtt am Haff vum Schleeschen (rue Maximilien) gegrillt, dofir mellt iech per mail michele.hilger@lgs.lu un .

Foyer soutient l’ONGD Guiden a Scouten fir ENG Welt

Marc Lauer, CEO et Gilbert Wolter, Directeur Commercial du Groupe Foyer ont eu le plaisir de remettre un chèque de 5.000 EUR à Monsieur Roy Grotz, président de l’ONGD Guiden a Scouten fir ENG Welt.

Cette organisation non gouvernementale œuvre depuis 25 ans pour une amélioration des conditions de vie au Niger, en Bolivie ou encore au Sénégal. Les activités qu’elle mène en collaboration avec des associations et ONG locales se concentrent autour de projets d’éducation, de formation et d’insertion socioprofessionnelle dans les milieux les plus défavorisés.

Benefiziessen fir de Niger

Déi nächst Editioun vum Benefiziessen fir de Niger as den 29.Abrëll an der “Schéiss”

Et ass ewell fir d’10. Kéier, datt d’LGS e Benefiziessen organiséieren, fir déi verschidde Projeten vum Verband an der ONGD am Niger z’ënnerstëtzen.

Waat um Menu steet, wéi eng Ministeren hannert dem Kachdeppe stinn a wou een sech umelle kann fann er am Attachment.

Invitatioun Benzifiessen 2016

Brasilien – Projet “Mutirão 2016 – Pelo desenvolvimento, justiça e paz”

Gréisst: 8.515.767 km²

Awunner: 205 Mio.

Haaptstad: Brasília

„Camp-Chantier fir Entwécklung, Gerechtegkeet a Fridden“

Brasilien, e risegt Land, dat sech iwwert bal e ganze Kontinent erstreckt. Wonnerschéi Landschaften, eng villfälteg Natur, e grousse Räichtum u Buedemschätz, schéi Plagen… Awer och Stied mat Slums, vill Aarmut, Aarbechtslosegkeet a Kriminalitéit.

Pages