scouts

Hëllef gesicht vir an de Kannerworkshops um Bealtaine 2018

Léif Cheftaine, Léiwe Chef,

Dëst Joer ass nees den Bealtaine, dee grousse Keltenfestival um Neihaischen.
Mir brauchen Hëllef am Programm, dat heescht bei eisen Kanner-Workshops.

An dofir wollten mer froen op ‘s Du bereet wiers, vir um Bealtaine 2018 ze hëllefen?

Wieder Informatioune fann der an dem Flyer:

 

Hëllef gesicht vir an de Kannerworkshops

 

Formatioun: Mat Wëllef an de Besch

Den Datum vun eiser Naturformatioun “Mat Wëllef an de Besch” steet fest: Sonndes, den 13. Mee am Luerenzweiler Besch beim Neolithikum-Haus vun 9:30 bis 17:00 Auer. Si riicht sech un all ernannte Wëllefcher-Chef!
Wann dir matmaacht, kennt dir är Ernennung verlängert kréien:
1) Fir 1 Joer, wann dir de Formatiounsdag matmaacht
2) Fir 3 Joer, wann dir de Formatiounsdag matmaacht an Iech engagéiert beim Wellefchers-Naturdag an der Préparatioun an der Durchféierung dobäi ze sinn!
Präis: 10€ (do ass d’Mettegiessen mat dran)

Journée de solidarité um Fieldgen

Dënschdeg den 27.02.2018, haten mir ons mat ageschriwen fir d’Journée de solidarité 2018 um Fieldgen.

Mir haten Rendez-vous mat enger 9e TE – technique. Wat interessant war, ass dass et en ganz gemeschten Grupp vun den Nationaliétiten hir war, wat während den Aktivitéiten interessant Ausoën an Reflektiounen bruecht huet.

Mir haten hinnen Thema «  Migratioun » proposéiert.

Mir hun dëst Thema erausgesicht well et en wichtegt Thema fir ONGD Guiden a Scouten fir ENG Welt  ass an am Ament och en Thema wat allgemeng vill präsent ass.

Volontariat en Bolivie – Regina

Hola,

Meng Aventure huet den 8 Oktober 2017 ugefaang.

Zu Cochachamba, an der Stadt vum eiwegen Fréijoër,  ukomm, ass mir fir d’eischt den Autoschaos opgefall, jidfereen fiirt hei wéi hien wëllt , déi vill elektresch Kaabelen déi iwwerall erofhänken an den Knascht  ,all dat huet mech impressionnéiert.

Mee no e puer Deeg sinn ech op Bella Vista gefuer, e  klengt Duerf , nëmmen 50 Minuten vun der Stad ewech, wou ech och elo liewen.

Staunen an Freed dëst Land ze entdecken sinn ëmmer nach grouss.

Working Camp

Working-Camp 05. bis 08. Abrëll 2018.

2004 hu mir zesummen mat der Equipe Route an der Päischtvakanz mam Bau vum Keltenhaus ugefaange. E puer dausend Guiden a Scouten, awer och aner Kanner/Jugendlecher a Schoulklassen hu beim Bau gehollef an Joren dono d’Haus mat ganz villen Aktivitéiten belieft. Mee eise Site brauch och vill Entretiensaarbechten, déi mir an den leschte 2 Joer mat
Working Camps realiséiere konnten. Och dëst Joer wëlle mir mat iech zesumme schaffen, experimentéieren,an och feieren.

Lëtzebuerger Guiden a Scouten an Trauer

DE VERBAND VUN DE LËTZEBUERGER GUIDEN A SCOUTEN

trauert ëm hire Scoutsfrënd, de Georges Kayser

Commissaire général 1975-81
Commissaire fir national Relatiounen 1981-84
Roverchef vum Clan de la flamme

Mir soen dem Georges Merci fir säin Engagement an onsem Verband. Bis zum Schluss huet hien Interesse gewisen an huet bäi kenger offizieller Geleeënheet gefeelt.

Mir wäerte seng éierlech, oppen a kritesch Präsenz an Zukunft vermëssen, an drécke senger Famill onst häerzlechst Bäileed aus.

Pages