senioren

E schéinen an eegebestëmmten Liewensowend fir jiddereen

E kuerze Réckbléck wéi dëse Programmdeel entstanenen ass :

Mir hunn vill Zäit mat eeleren Léit verbruecht,sinn mat hinnen spadséieren gaangen, hunn mat hinnen gepotert a vir un allem nogelauschtert.

Mir wollten vun hinnen wëssen wéi si sech hiren Liewensowend virstellen an net hinnen verkafen wat mir mengen dat gutt fir si wär.

Dobäi ass en Thema ëmmer erëmkomm : selbstbestëmmt Liewen.

Och am Alter nach däerfen selwer ze bestëmmen, wéi a wou een wëllt liewen.