service

Daachverband vun de Lëtzebuerger Jugendstrukturen

Léif Frënn, léif Partner, léif Leit alleguer,

all Ära geet eng Kéier op en Enn, bei eis ass et den Numm vun eiser ASBL, an dat ass ganz gutt esou!

Mat grousser Freed deele mir der Welt mat, datt eise Verband den neien Numm „Daachverband vun de Lëtzebuerger Jugendstrukturen“ ugeholl huet.
Domadder gi mir an eng nei Ära mat engem Numm deen eise Missiounen an eiser Membersstruktur gerecht gëtt.

Deklaréiere vun ären „bénéficiaires effectifs“ beim Register bis den 31. August 2019

Léif Memberen,
mir weisen iech ganz staark dorop hinn, dass dir als ASBL gesetzlech obligéiert sidd, ee Listing vu „bénéficiaires effectifs“ bäim Register ze deposéieren. Fir dat ze maachen gëtt et en Délai bis den 31. August 2019.

Ab dem 13. August wäerten d’MataarbechterInne vum EGMJ Service Stratégie Kontakt mat iech ophuelen, fir eng eventuell néideg Hëllefstellung.

Fannt hei dozou déi néideg Informatiounen:

Ton opinion compte !

Un sondage en ligne, dans le cadre des Youth Goals, t’invite à t’exprimer sur les sujets qui te tiennent à cœur et à partager ton opinion. Le sondage s’adresse aux jeunes âgés entre 13 et 30 ans et dure maximum 10 minutes. Il est disponible en luxembourgeois, français, allemand et anglais. Après avoir répondu aux […]

(En lire plus)

Ton opinion compte !

Un sondage en ligne, dans le cadre des Youth Goals, t’invite à t’exprimer sur les sujets qui te tiennent à cœur et à partager ton opinion. Le sondage s’adresse aux jeunes âgés entre 13 et 30 ans et dure maximum 10 minutes. Il est disponible en luxembourgeois, français, allemand et anglais. Après avoir répondu aux […]

(En lire plus)

Un job étudiant à la bibliothèque

La Bibliothèque nationale de Luxembourg recrute 4 étudiants (m/f) pour assister le service public 10 heures par semaine. Le contrat commence le 01 septembre 2019 et prend fin le 30 juin 2020. La date-limite pour poser sa candidature est le 15 août 2019. Pour connaître les conditions exactes et savoir comment postuler, rendez-vous sur le […]

Un job étudiant à la bibliothèque

La Bibliothèque nationale de Luxembourg recrute 4 étudiants (m/f) pour assister le service public 10 heures par semaine. Le contrat commence le 01 septembre 2019 et prend fin le 30 juin 2020. La date-limite pour poser sa candidature est le 15 août 2019. Pour connaître les conditions exactes et savoir comment postuler, rendez-vous sur le […]

Pages