studies

Medizin und Zahnmedizin studieren in Österreich

MedAT – Aufnahmeverfahren Medizin Achtung: Die Kontingentregelung gilt ab dem Studienjahr 2019/20 nur mehr für das Aufnahmeverfahren Humanmedizin. Kontingentregelung Humanmedizin 1536 Plätze  Das sogenannte ÖsterreicherInnen-Kontingent ist grundsätzlich allen Personen vorbehalten, die ihr Reifezeugnis in Österreich erworben haben. Ebenfalls

Teambuilding fir Schülercomité

Als Schülercomité kanns du dech all Joer umelle fir eng Teambuilding Aktivitéit am Zentrum vum SNJ am Mariendall. Am beschten zesumme mat dengem Accompagnateur déi Demande plangen an op: http://marienthal.snj.lu/activites/enseignement-secondaire/parc-teambuilding-fir-schulercomiteen …eraschécken. Se ass gratis, du muss awer den Transport organiséieren. Bei Froen kanns de dech wéi emmer gäre bei der CNEL mellen!

Pages