sustainability

Formation continue SEA

Am Kader vun de Formatiounen an der Beweegungserzéiung am non-formale Beräich bidde mir dest Joer 3 Datumer un mam Thema Abenteuerpädagogik.

Et ass all Kéiers Samstes vu 9.00-12.00 Auer zu Miersch an der Sportshal vum LTPES.

Umeldungen iwwert:

//--> //-->

Recherche d'animateurs freelance!

Wéi all Joer si mir op der Sich no motivéierte Leit fir Jugendgruppen während den ennerschiddlechen Aktivitéiten ze begleeden.

Fir dofir fit ze sinn, bidde mir fir all Beräich Formatiounen un, déi emol d'Joer ugebuede ginn.

Weider Infos, Datumer an Aschreiwung ennert: "Travailler en Freelance"

Le sol vivant: conférence et science citoyenne

Journée mondiale du sol 5 décembre 2018 Le sol vivant: conférence et science citoyenne

Centre culturel « Am Duerf », 24, rue du village, Junglinster

19h00 GROW, un observatoire citoyen sur le sol et le climat
Voulez-vous mieux connaître votre sol à l’aide de capteurs et d’analyses simples et récolter en même temps des données sur les effets du changement climatique?
Alors participez à GROW growobservatory.org!

A la recherche de freelances!!

Afin de garantir un travail pédagogique professionnel dans les centres du SNJ, les centres forment des jeunes adultes entre 18 et 40 ans pour encadrer des groupes de jeunes pendant leurs activités. Pour devenir « animateur spécialisé », il faut suivre des formations composées d'une journée d’introduction obligatoire et des spécialisations d’une durée allant de 16 à 64 heures. Après la réussite de ces formations, l’animateur sera intégré dans l'équipe « freelance » pour encadrer des classes scolaires ou groupes de jeunes dans les centres.

Luxemburg zukunftsfähig machen? Votum Klima bemängelt die Klima-Ambitionen mancher Parteien!

Luxemburg, 9. Oktober 2018 – Votum Klima hat die Parteiprogramme im Licht ihrer 15 Wahlforderungen für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit analysiert (1). Die Plattform, welche 24 luxemburgische Nichtregierungsorganisationen aus den Bereichen Umwelt- und Naturschutz, Entwicklung, Energie, Finanzen und Soziales vereint (2), appelliert weiterhin an alle politischen Parteien sowie an die künftige Regierung Luxemburgs, sich konsequent den Herausforderungen des Klimaschutzes zu stellen.

GROW Luxembourg

Lëtzebuerg as ee vun 9 Siten fir d’Missioun Klima vu GROW. Matt Hellef vun 1000 Capteuren a mobilen Technologien sollen intresséiert Bierger, Gärtner a Bauren d‘Méiglechkeet kréien Buedemparameter wéi Fiichtegkeet an Temperatur ze moossen, hir Biedem besser kennenzeléiren an déi erhuewen Daten ze deelen an ze notzen. GROW get vun 19 Partner an 9 Länner gedroen a vum europäesche Programm Horizon 2020 finanzéiert. D‘Visioun as en Citizen Science Observatoire iwwert de Buedem an d‘Klima an Europa.

Pages