Uncategorised

Maltraitance et abus

Kanner a Jugendlecher si méi oft wéi Erwuessener Affer vu Gewalt a kënnen sech dëser net sou séier entzéien. Eng Rei vun Organisatioune kënnen am Fall vun engem Mëssbrauch hëllefen. Les enfants et les adolescents sont plus souvent victimes de maltraitance psychique ou affective, de négligence, de violence physique ou d’abus sexuel que les adultes. […]

(En lire plus)

Louer

Wien eng Wunneng loune wëll, muss mam Besëtzer e Bail ënnerschreiwen. Informéiert iech am Virfeld iwwer d’Konditioune vun esou engem Vertrag. Quand on loue un logement, on signe un contrat de bail avec le propriétaire du bien immobilier. Pour avoir toute sa valeur juridique, le contrat de bail doit mentionner : les noms et adresses […]

(En lire plus)

Louer

Wien eng Wunneng loune wëll, muss mam Besëtzer e Bail ënnerschreiwen. Informéiert iech am Virfeld iwwer d’Konditioune vun esou engem Vertrag. Quand on loue un logement, on signe un contrat de bail avec le propriétaire du bien immobilier. Pour avoir toute sa valeur juridique, le contrat de bail doit mentionner : les noms et adresses […]

(En lire plus)

Jeux vidéo

Videosspiller maache Spaass an hunn duerchaus och positiv Eegeschaften. Trotzdem soll een net ze laang virum Computer hänke bleiwen an sech och Zäit fir aner Hobbyen huelen oder fir neier ze entdecken. Les mondes virtuels des jeux vidéo ne sont que des histoires d’aventures animées et interactives qui permettent au joueur de s’échapper momentanément des obligations […]

(En lire plus)

Jeux vidéo

Videosspiller maache Spaass an hunn duerchaus och positiv Eegeschaften. Trotzdem soll een net ze laang virum Computer hänke bleiwen an sech och Zäit fir aner Hobbyen huelen oder fir neier ze entdecken. Les mondes virtuels des jeux vidéo ne sont que des histoires d’aventures animées et interactives qui permettent au joueur de s’échapper momentanément des obligations […]

(En lire plus)

Jeunes parents

Et gëtt kee Rezept fir eng gutt Mamm oder e gudde Papp ze sinn. Wann ee Froen huet, kann een sech un ënnerschiddlech Servicer wenden, déi Berodung a Betreiung ubidden. L’arrivée d’un bébé signifie d’importants changements pour un couple. Le nouveau-né demande dorénavant toute leur attention et le duo (couple) s’est changé en trio (famille). Si, […]

(En lire plus)

Jeunes parents

Et gëtt kee Rezept fir eng gutt Mamm oder e gudde Papp ze sinn. Wann ee Froen huet, kann een sech un ënnerschiddlech Servicer wenden, déi Berodung a Betreiung ubidden. L’arrivée d’un bébé signifie d’importants changements pour un couple. Le nouveau-né demande dorénavant toute leur attention et le duo (couple) s’est changé en trio (famille). Si, […]

(En lire plus)

Information jeunesse

De Centre national d’information pour jeunes esouwuel ewéi de Point info jeunes beäntweren deng Froen zu verschiddensten Themen. De Label Jugendinfo garantéiert d’Qualitéit vun der Informatioun. L’information jeunesse soutient les jeunes pour les aider à devenir des adultes compétents, critiques, responsables et indépendants en leur mettant gratuitement à disposition des informations exactes, pertinentes, objectives, neutres […]

Information jeunesse

De Centre national d’information pour jeunes esouwuel ewéi de Point info jeunes beäntweren deng Froen zu verschiddensten Themen. De Label Jugendinfo garantéiert d’Qualitéit vun der Informatioun. L’information jeunesse soutient les jeunes pour les aider à devenir des adultes compétents, critiques, responsables et indépendants en leur mettant gratuitement à disposition des informations exactes, pertinentes, objectives, neutres […]

Hébergement d’urgence

Am Fall wou Mannerjäreger an enger dréngender Situatioun en neien Iwwerdaach brauchen, ginn et eng Rei vun Organisatiounen, déi Wunnméiglechkeeten ubidden. Je no Situatioun an Alter huet een d’Chance do temporär ënnerzekommen. Diverses organisations offrent une solution d’hébergement à des jeunes (mineurs ou majeurs), qui ne peuvent plus vivre avec leur(s) parent(s) ou tuteur légal. […]

Pages