well-being

E neien Elan fir d’Energiewend an Europa fir eis Klimaziler ze erreechen

De Paräisser Klimaaccord gesäit eng Reduzéierung vun der Äerderwiermung op +2°C vir, am beschten Fall 1,5°C. 196 Länner, dorënner all d’EU-Staaten, hunn den Accord ënnerschriwwen a sech domadder derzou verflicht, déi néideg Ustrengungen ze ënnerhuele fir dëst ambitiéist Zil ze erreechen. Géif déi aktuell Politik awer am globale Kontext virugefouert ginn, géif sech de Klima ëm ganzer 3,2°C erwiermen, wat mat onvirstellbare Konsequenze fir d’Liewensqualitéit op eisem Planéit verbonne wier.

„Tom & Lisa“ – ein Präventionsprojekt zum Thema Alkohol

Das CePT hat in der Vergangenheit bereits zahlreiche Projekte und Präventionsmaßnahmen im Setting „Schule“ realisiert. Im Rahmen der universellen Prävention zum Thema Alkohol soll nun mit diesem Projekt der Präventionsworkshop „Tom & Lisa“ in luxemburgischen Schulen eingeführt und dort möglichst als kontinuierliches Angebot implementiert werden. Nach entsprechender Vorbereitung soll der Workshop dabei selbständig von den Schulen organisiert und durchgeführt werden. Das Programm ist für 13- bis 15-jährige Schüler/-innen geeignet, d.h. für die Klassenstufen 7ème bis 5ème.

Internships at Euradio

Euradio is a European Radio station based in Nantes and now also in Lille  since 2018. Twice a year, the radio station welcomes a ”European Team” to collaborate with them for a five-month internship, led by professionals in the field and alongside with other young Europeans. The interns will be trained as a new team...

Pages