well-being

Say Hi to Flåm HI Hostel

Next stop in our series presenting some of the countless youth hostels of Hostelling International, a non-profit organisation that manages a federation of non-profit youth hostel associations, is Norway. Why not enjoy a stay at the Flåm HI Hostel and discover the charming surroundings of this destination with its raw nature and breathtaking fjords?

UPDATE – Coronavirus (21/04/2020)

Léif Guiden a Scouten,

Léif Cheftainen a Chef ,

Léif Frënn,

De Covid-19 huet huet d’Liewen zu Lëtzebuerg fest am Grëff. Mir all hunn eis an deene leschte Woche missten un déi nei Situatioun upassen an esou musse mir et elo och mam Scoutsprogramm fir d’Joer 2019/2020 maachen. Opgrond vun de Beschlëss vun der Regierung, huet de Verband dofir folgend Decisioune getraff, wéi de Scoutsimus an deenen nächste Méint weider gelieft ka ginn:

Maison des jeunes In Move – Aktiv Doheem

#SocialDistancing #AktivDoheem

La maison des jeunes In Move reste proche de ses jeunes aussi en période de confinement. Nous proposons des activités pour nos jeunes comme la Zumba, le fitness, l’aide aux devoirs, des jeux en lignes…   Cela nous permet également, pendant mais aussi en dehors de ces moments, de prendre de leurs nouvelles et de leur famille et de discuter avec eux.

Pages