xml

Formatioun zum Animateur Brevet A

Du wëlls gären Animateur ginn? Du wëlls gären Animateur sinn? D'Aarbecht mat Kanner an Jugendlechen interesséiert dech? Dann bass du bei eis genau richteg! Mat vill Spaass an Freed kriss du bäibruecht waat et heescht Animateur ze sinn: - Plangen an Duerchféieren vun Aktivitéiten - New Games, Kennenléierspiller an Gruppenspiller - Spiller am Bësch an an der Natur - Sécherheet an Verantwortung an der Aarbescht mat Kanner an Jugendlecher - An nach villes méi No den 30 Stonnen Formatioun muss de nach en Stage vun 20 Stonnen maachen. Studenten aus den Gemengen Bous, Ëlwen, Conter, Wëntger an Cliärref kënnen ee Subside fir dës Formatioun bei hierer Gemeng ufroen.: 

Formatioun zum Animateur Brevet A

Du wëlls gären Animateur ginn? Du wëlls gären Animateur sinn? D'Aarbecht mat Kanner an Jugendlechen interesséiert dech? Dann bass du bei eis genau richteg! Mat vill Spaass an Freed kriss du bäibruecht waat et heescht Animateur ze sinn: - Plangen an Duerchféieren vun Aktivitéiten - New Games, Kennenléierspiller an Gruppenspiller - Spiller am Bësch an an der Natur - Sécherheet an Verantwortung an der Aarbescht mat Kanner an Jugendlecher - An nach villes méi No den 30 Stonnen Formatioun muss de nach en Stage vun 20 Stonnen maachen. Studenten aus den Gemengen Bous, Ëlwen, Conter, Wëntger an Cliärref kënnen ee Subside fir dës Formatioun bei hierer Gemeng ufroen.: 

Formatioun zum Babysitter

Mir maachen dech fit als Babysitter! Mat vill Spaass an Freed kriss du bäibruecht wat et heescht Babysitter ze sinn: - Rechter a Pflichten vun engem Babysitter - Entwécklung vum Kand - Fidderen vun engem Klengkand - Hygiène, Ernährung a Schlof beim Kand - Kommunikatioun mat Kand an Elteren - A nach villes méi No der Formatioun ginn mir Dir nach eng Bildungsdokumentatioun mat sämtlechen Inhalter op den Wee. Äusserdem ënnerstëtzen mir Dech bei der Inscriptioun um Site www.babysitting.lu an mir begleeden dech bei dengen éischten Engagementer. Déi Jonk aus der Gemeng Conter kënnen en Subside fir dës Formatioun bei hierer Gemeng ufroen.: 

Formatioun zum Babysitter

Mir maachen dech fit als Babysitter! Mat vill Spaass an Freed kriss du bäibruecht wat et heescht Babysitter ze sinn: - Rechter a Pflichten vun engem Babysitter - Entwécklung vum Kand - Fidderen vun engem Klengkand - Hygiène, Ernährung a Schlof beim Kand - Kommunikatioun mat Kand an Elteren - A nach villes méi No der Formatioun ginn mir Dir nach eng Bildungsdokumentatioun mat sämtlechen Inhalter op den Wee. Äusserdem ënnerstëtzen mir Dech bei der Inscriptioun um Site www.babysitting.lu an mir begleeden dech bei dengen éischten Engagementer. Déi Jonk aus der Gemeng Conter kënnen en Subside fir dës Formatioun bei hierer Gemeng ufroen.: